~ ~ www .  CELING . net ~ ~ Col.labora al Exercici Lliure professional Enginyeria (enviens e-mail a celing@celing.net)


[.../ingenieria/2.htm]   Anar al: [ INDEX ]   A nova finestra: [  INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] ENGINYERIA .   APORTACIONS   RELEVANTS   INLOSES   DINS   AQUETA   WEB :       A00   ANUNCIS   D'INTERES   GENERAL :       99999999 WIKIPEDI Les Autonomies estan reconegudes amb "Estatuts refrendats" vinculants.htm [=.pdf] Queda reconuguda la "pluralitat de Nacions" al territori Espanya. La Constitucio es el recull de la voluntat popular de les Nacions integrans del territori de Espanya expresada en el refrendo dels seus Estatuts, no al reves i per tant poden comportar actualitzacio constitucional (pel sol fet de comu reconeixement dels seus Estatuts autonomics) "no existeix la nacio espanyola" com "no existeix la nacio europea" (altre questio es el contranatura "legitimo derecho de conquista" que mante el Estat Borbonic sobre el territori de Espanya (com Reino de España) lloat per els seus xarlatans\lletrats i els sacerdots catolics amb els comecocos "Estado de Derecho", "caudillo de España por la gracia de Dios" ...) i la amenasa de pistolers (policies\militars). Recordar que el Dret es cientific i consequencia de un "cicle biologic" del sers vius, del que el xarlatans\lletrats i sacerdots no tenen ni idea 99999998 WIKIPEDI Reiterar el origen y perpetuacion de los Estados (OSG del capitoste y sus compinches).htm [=.pdf] Que es unica y exclusivamente la de continuar manteniendo a los "ricos afortunados" como tales a costa claro de seguir "apropiandose" (robar con cobertura de la legislacion contranatura del "pacto del hambre") del trabajo de los insensatos "ricos desafortunados" (pobres) a los que se les penaliza rebelarse (por condena de legislacion contranatura de politicos=charlatanes-ignorantes-vividores y amenaza de pistoleros=policias\militares-mercenarios-descerebrados) 99999997 WIKIPEDI Les Constitucions (segle XVIII).htm [=.pdf] Son el llibre sustitutori del Coran (Segle VII), de la Biblia (Segle III)... en que cambia els Sacerdots\Imans\... (embaucadors de creences en un irreal deu insustantivat que patrocina el Estat), per els Politics (charlatans venedors de fum en lloanza del Estat), com recurs de EEUU devant la pluraliatat de religions (creences) com alegato per implantar el Estat (per perpetuarse el capitoste i els seus compinxes com poders factics per mantenirse com vividors\parasits de 5% "rics afortunats" (apropiadors de treball), i seguir imposan el "pacte de la fam" amb chapucera legislacio interesada novelada per els llepaculs Politics\Funcionaris per maliciosament velar el Dret Natural (necessitats-humanes: 1.espai vital, 2.alimentacio, 3.habitatge, 4.vestit, 5....., amb consum=empleo-treball per persona) al reste de ilusos\encegats de 95% "riscs desafortunas" (expoliats\robats de treball), en deixar de ser-ho tot i esser un imposible matematic 20160630 MUNDOTOD Fernandez Diaz con la publicidad de su actuacion contra los nativos catalanes logro 14 diputados.htm [=.pdf] Aparte los 5 de CS, quito 5 al PSOE (Alicante-Badajoz-Lerida-Tenerife-Sevilla) y 4 a otros (Almeria-Madrid-Orense-Valencia) todos debidos a colonos andaluces, extremeños,.. vividores de apropiarse del trabajo de los catalanes a traves de paro, eres, prejubilaciones y jubilaciones, funcionarierado,.. que revierten a su pais de origen en perjuicio de la riqueza (stock de trabajo del pais por consumir) de Catalunya claro [=.gif] [=.gif] 20160629 WIKIPEDI Catalans del Segle XXI, uns subdits sumisos, cobards, caganes i llepaculs (que s'escusen en l'inutil\denigrant "derecho al pataleo").htm [=.pdf] [=.pdf] Allanats a que amb violencia afusellesin el president de la Generalitat Lluis Companys i are que procession el penultim president Artr Mas per cumplir el mandat de mes de 2 millions de catalans, i cap catala dels mes de dos milions votants mou fixa ara. Indignant. No queda ni rastre dels Almogavers capasos per menys, de arrasar el Estat Borbonic\Justicialista de Madrid (que els hi preguntin als grecs sino). I els xarlatans Pugdemont-Junqueras amb el cap sota el ala i a mes expoliant-nos casi 2.000 milions de Euros al regalar-los al estat Borbonic que no te ni idea de Dret Natural (que es el unic sustantiu del Dret, conforme model del seu cicle bioquimic), res a veure amb xapusera Legislacio interesada imposada per ignorants xarlatans endiosats (maquillatge, per perpetuar la legislacio romana\visigota del segle VII de implantacio del "pacte de la fam") 20160527 WIKIPEDI Tots els Estats (Maquiavelo) Capitoste+Compintxes+Xarlatans(Politis-Sacerdots-Funcionaris)+Pistolers(Militars-Policies) casi 20% del habitants.htm [=.pdf] Tenen com unica finalitat legislar que els "rics afortunats" (consumidors del que no treballen) puguin apropiarse\expoliar legalment el treball dels incauts\estupits reste de "rics desafortunats" (pobres treballadors) tots ilusionats pel somni matematicament imposible de arribar a esser "rics afortunats" (modelat input-output del treball huma), donada la implantacio legal del "pacte de la fam" (dret roma) amb la imposicio de la propietat, herencia, arrendaments, monetarisme, interessos, beneficis,... farsa-enjuiciament (Salomon-Pacheco) per la expoliacio\preso\averdugament 20160420 ECOTERSO El espanyols voten la perpetuacio dels Vividors\Chupopters-parasits del Estat Borbonic encare en el Segle XXI.htm [=.mht] El Rei, comto capitoste conquistador\saquejador (Biblia) del segle -XXX. El Sacerdot com divinificador de "legitimo derecho de conquista" del Rei (Biblia) del segle -XXX. La Democracia (Cistenes) que prove del segle -VI. La republica (Platon) es institucion del siglo -V. Los Ayuntamientos (Brañosera) del siglo IX. El Estado como el capitoste-apropiador y sus compinches (Maquiavelo) del siglo XV. La Constitucion (Estados Unidos) comecocos del siglo XIX. Los partidos Politicos como charlatanes sustitutivos de los ya incredulos Sacerdotes (Estados Unidos) del Siglo XIX 20160103 CUP CUP es la prova de que la "estupidesa i imbecilitat humana es infinita", com va afirmar Einsten.htm [=.mht] Ha lograt parar la independencia de Catalunya durant mes de 6 mesos (compinxada amb el PP i UNIO clar), permetentent a Mas continuar "mareando la perdiz" sense fer res, i el pitxor es que passara de 10 a escasos 2-4 diputats en les properes eleccions del mars. No sap distingir entre un "programa electoral" destinar a captar vots i una reglamentaria votacio de formacio de gobern que res te a veure amb el programa electoral sino amb el acat democratic de la voluntat de 1.628714 independentistes en front dels nomes are 337794 anti-democretes i falsos\traidors independistes de la CUP. Les Assembles son per dirimir cuestions personals, no cuestions democratiques de una nacio ja dirimides en votacio el 27S i firmes. De seguir aixi montaran Assembles per dicidir si 2 i 2 fan 4 o fan 22 i gunyara que fan 22 clar, per un vot. 20151008 DATOSMAC Els 2079746 insensats votantas del CS+PSC+CSP+PP+UNIO han votat que ells catalans si volen pagar els 0,2*3500000000=700000000 EUR > 100.000 EUR/catala.htm [=.mht] El deuta-public del Estat Borbonic (deuta-publica-financiera+deuta-publica-comercial) supera el 100% del PIB. El endeutament de persones fisiques i juridiques (deuta-financiera+deuta-comercial) supera el 200% del PIB. El PIB de 2015 es de uns 1.050.000 Millones EUR (el produit en un any en Espanya del que Catalunya aporta un 20% del treball) 20150912 WIKIPEDI Es de xarlatans descerebrats malmetre la actuacio de Mas-Colell devant el Departament de Economia i Coneixement de la Generalitat.htm [=.mht] El seu Microeconomic Theory" (1995) encare es llibre de text en moltes Universitats de Estats Units. A tingut que capejar el endosat de deute-public del Estat Borbonic com financiacio (en contes del retorn de impostos) 20150911 HUFFINGT Recordar que el publicat al BOE no son "Lleis" (com del univers) sino "comecocos de Legislacio interessada i els respectius Jutges compitxats".htm [=.mht] Son de imposicio (no son de voluntat popular dels catalans) pel Estat Borbonic del Reino de Espanya, com "legal derecho de conquista" del territori de Catalunya desde 1939 i pretes perpetuar el 1975 alegant el comecocos de una "monarquia hereditaria" i imposarla con legal al 1978 aprovant una Constitucio, que jo vaig votar NO per ambigua (no sustantiva casi res al punt de convertir-la de Constitucio de una Nacio a Constitucio de un Estat) 20150804 GENCAT Convocades elecciona pleviscitaries (autonomiques) de eleccio entre "Nadius" i "Colons".htm [=.mht] Els "Natius" (Catalans del CDC,ERC,CUP,..) per reclamar el Dret Natural a disposar del seu propi espai vital. Els "Colons" (part dels castellans PSC,CS,PP,..) per seguir imposant el "legal derecho de conquista" adquirid con invasor al haver guanyat totes les "8 guerres de conquesta" dels castellans sobre els catalans (dels anys 673, 1462, 1640, 1700. 1715, 1847. 1934 i 1939) per mantenir com Colonia el territori de Catalunya (are com subdits del Regne Borbonic de Espanya) 20150614 ABC Vergonyos\falsari el que ha fet el Partit Politic "Ciudadanos".htm [=.mht] Al donar la gobernabilitat de molt territori de Espanya al Partit Popular, que preconitza un "Reino de España" i "Estado Borbonico" que obliga\degrada\humilla als habitants a deixar de esser "ciudadanos" (amb Dret a Autodeteminacio,...) i sotmetrols a "subditos" (Pacte de la fam, callar\pagar o preso), tot al contrari del que don a entendre dit Partit al denominar-se "Ciudadanos" (pel que fa, hauria de denominar-se "Partido Subditos") 20141202 NORDIBER La independencia de Catalunya comportaria que el Pressupost de la Generalitat passaria de 21.000 MMEUR a 62.700 MMEUR (el triple).htm [=.mht] Pressupost-Estat=Tributs+Altres+Ses.Social=252483+(44018-47162)+125813=375152 MMEUR Pressupost-Catalunya=375152*0,167=62650 MMEUR, suficient per cobrir de sobres totes les necessitas agudes i per haver. Evidencia mes que suficient per a que tothom, nadius, colons i inmigrants, votin la independencia en una candidatura unitaria a aquest Presupost-Catalunya 20141126 NORDIBER La "candidatura unitaria" ha de tenir la unica i exclusiva finalitat el captar el vot del 60% i pico de colons i inmigrant amb dret a vot al territori de Catalunya.htm [=.mht] Gracies Mas per donar el primar pas en renunciar a encapcelar-la. Cal que els CIU, ERC, CUP, ANC, OC, ... prengin nota i segueixin l'exemple 20141124 NORDIBER Programa cientific de la independencia de Catalunya.htm 1) Sortrir de la UE. 2) Montar Banc Generalitat per emetra "pela catalana" virtual i cobrar impostos en Euros. 3) Pagar amb "pela" a comptes corrent del Banc Generalitat, retirables en Euros nomes amb tarjeta per pagar "consum" a "Empreses catalanes" acreditades i "sous". 4) Aprobar Pressupost Generalitat en "peles" segons la recaudacio impostos precedent (Iva, Ss,...) en Euros al Banc Generalitat, i que cobreixen de sobres totes les despeses actuals en "serveis publics", les previstes i mes, aixi com "inversions" amortitzables (amb els grafics Gantt i Pert de la seva execucio i el finansament disponible per credit generat pel estalvi\coeficient-caixa en "peles" del Banc Generalitat). 5) Emetra la "taula imput-ouput dinamica" del Pressupost i la equivalencia en hores-actitat indicatiu del "paro" teoric\estadistic previst i imposibilitador de "corrupcio", prou desglosat per permetre el seu control\gestio. 6) Recuperar Catalunya Caixa per emetre diner virtual (credit), ... 20141121 NORDIBER Prevaricacio del Persona\Abogado\Fiscal José María Romero de Tejada en presentar "denuncia falsa" (Art.404 a 467 del CP).htm [=.mht] Respecte al fet de haver actuat la Generalitat de Catalunya al ampar del Art.122 del Estatut, e imposat per la demes legislacio (axiomatic, public i notori), al simplement haver tingut que esser "un dels molts promotors" de una normal "enquesta" (com en Canaries) feta per voluntaris, en la que cap a 2,4 millons de catalans voluntariament han emes la "seva consulta" (posant o no la marca en la papereta, clar). Evidentment no denuncia ni als principals promotors/organitzadors (Ajuntaments, Associacions,...), ni als voluntaris, ni als cap a 2,4 milions de persones que realment son les que han emes\comes la denunciada per el fiscal com "consulta ilegal" en una "enquesta" 20141110 PART2014 Obligatori "Dret a Decidir" a traves de convocatoria electoral inmediata al 2014.htm [=.mht] [=.gif] Imposada la candidatura unitaria SI-SI (80%, Mas-Junqueres-Fernandez-...), i opcionals la SI-NO (11%, Iceta-Herrera) i NO (9%, Camacho-Rivera) 20141011 NORDIBER La presa de pel de Mas als independentistes.htm [=.mht] Convocar una "enquesta" com sucedania de la "consulta", per conculcar el "Dret de Rebel.lio" del 10N, sense donar el % de participacio decisiu dels 7.512.982 catalans per garantir convocar "ipso facto" les "eleccions plebiscitaries", es de una indignitat total, propia de un funcionari, compinxe de Rajoi i llepaculs del Estat Borbonic 20140928 NORDIBER La independencia de Catalunya SI sera.htm [=.mht] Gracies a la prepotencia dels xarlatans\setciencies Pujol i Rajoy en rebutjar el natural "concert economic catala", amb la col.laboracio de la prevaricacio del Tribunal Constitucional al modificar el refrendat "Estatut Catalunya" i pertant ja integrant\constituent de la "nacio espanyola" tal con axiomaticament imposa la propia Constitucio 20140923 NORDIBER Amb la invalidacio del "Estatut Catala refrendat" el territori de Catalunya pasa a esser un domini del "Reino de España".htm [=.mht] Els que visquin al conquerit "territori de Catalunya" (desde Joan II a Franco), pasen a esser "subdits" obligats a "treballar, pagar i callar" (aixi legalment els castellans cobren impostos\lloguer\interessos\... als catalans per pasasitals). El llepaculs Montilla, es va cargar les "Caixes catalanes", per tallar de rel la reinversio del estalvi al territori de Catalunya, causant el paro, desaucis,... 20140917 NORDIBER La prevaricacio del Tribunal Constitucional al invalidar el "Estatut Catala refrendat" va exclore la "nacionalitata catalana" de la "nacio espanyola".htm [=.mht] [+.pdf]Al resoldre que la "nacio espanyola" es nomes la nacio dels castellans i excloure que la "nacionalitat catalana" plasmada en el "Estatut catala refrendat" no hi te cabuda, origina\comporta la independencia del territori de Catalunya, "espai vital" del natius de la "nacionalitat catalana". El curt de gambals Maragall al promoure un nou Estatut va servir en bandeja al Tribunal Constitucional el invalidarlo i fer desapareixer la "nacionalitata catalana" 20140914 NORDIBER No oblidar que Adolfo Suarez va conformar la "Constitucion de la Nacion Española", que no es la "Constitucion del Estado Español" que en vol endosar amb prevaricacio el Tribunal Constitucional.htm [=.mht] Es dir que els espanyols asumeixen con a propis el establer en els Estatuts de Auntonomia, corresponents a les diferents voluntats de les nacionalitats i regions del territori de Espanya. Per aixo sel van carregar quan s'en van donar compte 20140906 NORDIBER Recordar que a la mort del dictador Franco es va proclamar "Vivan els nous dictadors\injusiciables tant el rey Juan Carlos I com els seus compinxes del Tribunal Constitucional".htm [=.mht] Tots deixeples aventatjats del dictador Franco, en compadreo amb els prepotens dels "poders factics", uns 100 i pico pocavergonyes recolsats por milers de llepaculs i xarlatans 20140418 NORDIBER Finalment amb la independencia, acabariam amb la permanent/constant humillacio que ens fan el colons castellans i inmigrans.htm [=.mht] Cas entre mols, el del "Parlament de Catalunya" al "parlar en castella" com senyal de imposició prepotent com guanyadors de la guerra del 1936-39 al haver-se apropit del territori de Catalunya 20140326 NORDIBER En ple segle XXI es ilegal\antidemocratica una Constitucio consequencia del "legitimo Derecho de conquista".htm [=.mht] [=.pdf] Es de calzonasos\llepaculs plegarse a la "Constitucio 1978", que practicamente cap natural de Catalunya a votat i per suposat de la "interpretació interesada" que de ella fa el Tribunal Constitucional i el Gobern (amdos correveidiles dels "poders facticas" del Estat Borbonic), com la de censurar a la axiomatica "nacionalitat catalana" (admesa a la Constitucio 1978) el seu originari "pais\Nacio Catala" i el consequent de tenir "espai vital propi" (soberania sobre el territori) 20140319 NORDIBER A votacio el DIVORCI plenament constitucional dels catalans.htm [=.mht]. Ni catalanisme, ni independencia, es tracta de que els representants del reste d'espanyols votin per SI o NO a que els catalans puguin tenir Dret a parlar\decidir votant, tot savent que tal negativa es de preferir el DIVORSI a que puguin votar\decidir els catalans (que ja van esser pioners en el "dret a vot" de les dones i totes n'haurien de estar agraides votant SI) 20131214 NORDIBER Amb la Independencia de Catalunya, a mes, el catalans deixaran d'esser "siervos" dels "poders factics castellans" (camarilla de desalmats\prepotents\parasitadors escudats per el adjectiu Estat Borbonic i els seus vividors\adlaters) i aconseguir esser ciutadans.htm [=.mht]. Es la unica resposta a la prepotent humillacio de anular el Estatut de Catalunya aprovat i refrendat democraticament i plenament constitucional per esser "expressio de la voluntat popular" 20131018 NORDIBER La unica i principal rao per la independencia del terriori Catalunya es sortir de la UE.htm [=.mht] Per fer emisio de moneda catalana devaluada, que permetera gran exportacio a cost de treball huma, que comportara ple empleo, i liquidar els 46 MG EUR de deute i la balansa comercial deficitaria, com herencia que ens volen endosar els descerebrats partits politics Borbonics (amb productes propis i no amb moneda EURO clar) i al instant no pagar ja ni un centim dels 8 G EUR de interessos, amb el que en resultaran empreses amb inversio ja amortitzada i produccio a baix cost total (com fan el xinos) que permetera tot seguit el revaluar la moneda tot competint al exterior i poder importar, i seguir mantenint ple empleo al controlar amb legislacio que en tot cas sempre es reinverteixi al territori tot l'estralvi (en inversions amortitzables i/o stocks vendibles) 20130501 NORDIBER Implantat el espai vital (territori reserva natural) per els descendents dels "ibers del nord" i de acollida dels "indignats".htm [=.mht] [+.jpg] Realitzacio per aplicacio de gestio, control i prediccio de la Activitat Economica (Paro=0) amb Ecoterso 2.0 que fa possible ya, al siglo XXI, la "Utopia de T.Moro y la "Colonia Golfo de Paria" de B.LasCasas 20130427 LLEGAULT Denunciar la corresponsabilitat\iniquitat dels presentadors-televisio, periodistes, escriptors, catedratics, ... en la "crisi" del territori "Espanya".htm [=.mht] Ja que per el "plat de llenties a la taula" son capasos tant de censurar i ocultar la "ciencia exacta de la Economia", al velarla amb el "Monetarisme", com tambe en atribuir als xarlatane politics (que no tenen ni idea de "economia") el que poden solucionar la "crisis" que han provocat amb la seva "ignorancia supina", emetent mes legislacio interesada de mesures monetaristes contranatura (incomprensibles "reformes de politica economica" per seguir anant "mareando la perdiz" i poder beneficiarse\perpetuarse en "vivir del cuento" a conte de impostos\interessos\rendes ells i la OSG a la que pertanyen). En "economia" no existeixen "problemes economicos", doncs al siglo XXI ja son calculables les solucion, mitjansant aplicacions informatiques, com un cas\exercici\exemple mes (molt mes sencilles que els de la prediccio meteorologica que cada dia veiem en televisio) 20130411 FACEBOOK Hipocresia del "Papa dels pobres" Francesc I.htm [=.mht] En aquest mon no hi han pobres, nomes hi han "rics afortunats" i "riscs desafortunats" (ningu s'identifica com pobre), i on els "risca afortunats" fan el possible e impossible per continuar sent-ho (a costa dels "rics desafortunats", al apropiant-se del seu treball, clar, imposant la legislacio per fer-ho), i els ilusos "rics desafortunats" es creuen la falacia de que aconseguiran esser "rics afortunats" (loteria, apostes, especulacio,...). 20121204 BOE Repetir que la "crisi" del territori "Espanya" (paro, desaucis, quebres,..) es culpa exclusiva dels incauts\inconscients 24.666.392 votants al 2011.pdf [=.pdf] Dons a tots els hi constaba que la referencia dels Art.18.2, 19 i 47 de la C.E. per aplicar el Dret Natural ("espai vital" personal), estan deixats sense efecte i contradits per els contranatura Art.33 i 38 seguents de la C.E. (de implantacio con legal del "pacte de la fam" perpetuant-lo encare al segle XXI, desde el seu origen imposat per la invassio romana com "legitimo derecho de conquista") 20120927 UN Descolonitzacio del territori "Catalunya" espai vital del pobles "Ibers del nord".htm [=.mht] [=.pdf] [=.mht] [=.mht] [=.mht] Correspon al conjunt dels 12 pobles Airenosis, Lacetans, Ceretans, Castel.lans, Bargusins, Indigets, Ausetans, Ilergets, Lacetans, Laietans, Cossetans i Ilervcavons (avui integrats com "nacio catalana"), colonitzats inicialment per els Romans al -218 (desembarc a Ampuries, e inicial imposicio del "legitimo derecho de conquista" com victoriosos finals de la primera guerra invassora en "terra sedetana"), continuada per els seus succesors el visigots al 415 (ocupacio Barcino i segona guerra de imposicio sumisio al 673), seguida per els invasors musulmans al 718 (fugida del visigot Andon a Narbona), recuperada per els succesors dels visigots al 733 (amb ajuda dels francs que aportan els guerrers "catalanos") i retinguda fins avui per els seus succesors castellans (aconseguit tenint que guanyar 7 guerres per seguir logrant continuada imposicio sumisio al "legitimo derecho de conquista" entre 1562 i 1936). A mes el territori de Catalunya te acreditada la condicio de colonia, com la de Gibraltar, tal com constata el Tractat de Utecht, Art.10 i 13 [=.pdf] [=.mht]. Mentra que el poble 13, els Andosins (Andorrans) s'ha pogut mantenir con independent (i amb estat propi) i nomes parcialment els Airenosis (Aranesos) 20120920 LAMONCLO El Gobiern PP del Estat Borbonic en Espanya impedeix als ciutadans catalans el legal pago del seus impostos a traves de la ATC de la Generatitat.htm [=.mht] El propi Gobern PP contradiu el obligat estalvi economic al mantenir una "ilegal" Agencia Tributaria a Catalunya per "superflua i duplicada" enfront de la unica legal ATC (Art.204,3 de Estatut 2006). A mes ho fa al ampar del chapucero texte del "pacte fiscal" aprobat per el seu Parlament del Estat Borbonic a Catalunya (Sesio 2012-07-25 [§.pdf]). No es tracta de xarrameca politica sino de que a part dels inmensos impostos pagats per els "pardillos ciutadans catalans", a mes tambe s'apropi el Gobern PP (robi amb prepotencia, al ampar de ser injusticiable) tant de la part de impostos pagats per els catalans corresponents als sous dels funcionaris de la Generalitat com la del pago als demes seus necessaris proveidors 20120410 DIEMPROU Ja ha comensat la recaptacio de tots el impostos per la Generalitat de Catalunya mitjansant la ATC (http://www.atc.cat).htm [=.mht] [§.pdf]. A calgut aplicar el "Dret Natural de rebelio" [§.mht] al sistema de impostos de implantacio forsosa alegant el contranatura "legitimo derecho de conquista" [§.pdf]. A mes es fa legalment, en concordancia amb la voluntat del pais refrendada en Art.204,3 de Estatut 2006 [§.pdf] 20110523 ECOTERSO Compra dels terrenys per la "Ciutat dels Indignats".htm [=.mht]. Amb concienciacio (al segle XXI la informatica i internet permet la publica evidencia) no cal politica (comecocos de xarlatans dels partits politics) 20100122 EUGO Ventanilla unica de Directiva de Servicios.htm [=.mht] Requiere Macromedia Flash Player (de Adobe) y no cita ni referencia legislacion alguna, tratando a los interesados como subditos servidores del rey y hacienda (obedecer y pagar) 20091222 BOE Adecuacion legislacion para libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.pdf [=.pdf] L.25/2009-12-22 20091123 BOE Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.pdf [=.pdf] L.17/2009-11-23 20091030 BOE Legalizados "buques corsarios" españoles para el saqueo de los bancos de atun de Somalia.pdf [=.pdf] O.2009-10-30 Para impedir a los nativos Somalies ejercer su "Derecho de Rebelion" contra los atuneros que impiden la llegada del atun a su "espacio vital" 20091012 CIVILA Manifestacio anual dels Castellans (OSG Borbonica) en garantir el "legitimo derecho de conquista" sobre el territori de Catalunya (Art.8 Constitucio).htm [=.mht] [§.mht] Per si algun subdit catala en te dubtes (Carretero, Mora, Puigcercos, Mas,...) veure LO.5/2005-11-17 [§.pdf] (Art.1-2) amb pressupost mes de 8 billons Euros [§.pdf] a carrec de la colona-catalana i "Botifler" professional Carme Chacon (per perpetuar la "invasio visigotica" iniciada fa 1594 anys) 20090913 ELPAIS A Arenys de Munt, els "Botiflers+Colons\Inmigrants+Indecisos\Cagats" son majoritaris en un 60,06 % de la poblacio (1-(2568/6513))*100 .htm [=.mht] Els de la "OSG Borbonica" supersatisfets de que l'oposicio independestista sigui "sols de paraula" (i no d'obra=>assentaments [§.mht],..) i de que no arribi ni al 40 % de la poblacio 20090907 11SETEMB Manifestacio per abolicio del "Legitimo derecho de conquista": Manifestació Dret d'Atodeterminacio 17:00 hores (Plaça Urquinaona, Barcelona).htm [=.mht] [§.pdf] Per posar fi en temps de pau, a les 5 guerres del gobern del territori de Castella contra el de Catalunya (de 1640, 1711, 1846, 1934 i 1936) mitjancant la "expressio de la voluntat popular" a la que s'ha d'allanar la Constitucio [§.pdf] (Preambul 3) 20090630 UN A Europa en ple segle XXI, les OSG segueixen vulnerant flagrantment els Art. 18 a 21 de la C.I. dels Drets de l'Home de 1948-12-10.pdf [=.pdf] Alegan la imposicio de l'ilicit Conveni de Roma de 1950-11-04 [§.pdf] amb la denigrant complicitat del Tribunal Estrasburg [§.mht] (aixi abans de 1978 a Espanya foren ilegals tots el partits politics, desde PP, PSOE\PSC, ... fins el HB, el HB are retornat desde 2003 al 1978 [§.doc]) 20090607 MIR Un 56% de vots no concordants amb les candidatures implica legislació d'autodeterminacio.htm [=.mht] [+.pdf] [+.pdf] [+.pdf] [+.pdf] Per posar de manifest la real "expressio de la voluntat popular" (Preambul 3 de la Constitucio [+.pdf]) donada la majoria de votants disidents, que no han o pogut elegit el seu representant (Art.23 Constitucio) evidencien que la "OSG Borbonica" es Estat NO DEMOCRATIC (Art.1 Constitucio) 20090514 WIKIPEDI En Dret Natural l'abstencio de mes del 50% en votacions de OSG, es indicador d'ilegitimitat.htm [=.mht] A mes, legitima exercir el "Dret d'Autodeterminacio" [§.mht] i el seu impediment comporta la legitimacio del "Dret de Rebelio" [§.mht] 20090513 WIKIPEDI Deixar clar que el sistema d'Estat Partidocracia no es democrata.htm [=.mht] Esta considerat un degenerat de la Democracia [§.mht] que no pot esser conceptuat com a tal (en democracia d'origen, ni exiteixen els partits politics ni concebile la seva ilegalitzacio [+.pdf]) 20090512 WIKIPEDI El regimen Justicialista (legislar y administrar justicia) alegando antiterrorismo pretende ignorar el "Derecho de rebelion".htm [=.mht] Asi la OSG "Borbonica" a la actuacion de ETA [§.mht] tras desconocer tal Derecho, aplica enjuiciarla en su Ley entre las de "Terrorismo" [+.pdf] y lo publicita como "verdad oficial" [§.mht] 20090501 OIT El "Dret al treball" en Dret Natural exigeix tenir disponibile el consumidor el poder contraprestar amb el seu treball el generat per ell com propi al consumir.htm [=.mht] Així esta consensuat "Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma" (Pablo a Tesalonicenses 2,3,10) [§.mht] 20090427 IDESCAT Sapiga tothom que la macroeconomia es ciencia exacta matematica-estadistica regulable amb "taules input-ouput" dinamiques\actualitzadas a temps real.htm [=.mht] Cal utilitzar com mesura les hores-activitat. Si s'utilitza moneda, queden falsejades al valorar en rao a la rigides oferta-demanda en que 2 i 2 poden fer 22 o mes 20090425 WIKIPEDI Son de "dretes" totes les OSG com la del "Estat Borbonic" que prohibexen "l'autodeterminacio".htm [=.mht] Es incomprensible que ERC formi part del "Gobern autonomic de l'Estat Borbonic a Catalunya" en menysprey del "Gobern de Catalunya" [§.tif] 20090415 BOE Modificacion determinados Documentos Basicos del CTE.pdf [=.pdf] O.2009-04-15 de modificacion DB: SE, SE-AE, SE-F, SI, SE, SU, HS, HR 20081231 IDESCAT La colonitzacio del territori de Catalunya al 2008 es ja del 66 %".htm [=.mht] La poblacio nativa es d'uns 2100100 catalans (821100 menys que en 1936) i els colons 4062400 amb una colonitzacio del (100*(1493400+1498200+1050100)/6162500 = 65,5 % i creixent a rao del 192300/any desde 2003 20081114 BOE Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.pdf [=.pdf] D.1890/2008-11-14 20080718 BOE Instruccion de hormigon estructural EHE-08.pdf [=.pdf] D.1247/2008-07-18 20080114 BOE Convocades eleccions als "xarlatans" de la OSG "Borbonica" a Espanya.pdf [=.pdf] Amb el suport dels periodistes (llepaculs [§.mht]) i dels lletrats (hipocrites [§.mht]). Aixi la OSG, amb engany, alega ser poseedora del 72% de representació a traves dels incauts votants [+.pdf] originaris de Oclocracia [§.mht] 20071019 BOE Documento Basico del CTE Protección frente al ruido (DB-HR).pdf [=.pdf] D.1371/2007-10-19 20070913 UN Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas.htm [=.mht] [§.pdf] 20070811 VANGUARD Tots sabem que a Xirinacs l'ha matat biologicament la verinosa pena, vergonya i fastic que li produien tants mal companys catalans "cagats-llepaculs" (covards) en un norante i tants per cent.htm [=.mht] (si a mi no m'han matat per dos vegades es perque no tenen botxins, suposo que a la tercera n'en surtiran i diran que m'he suicidat) 20070711 BOE Les hores-activitat en treball son propies i personals del treballador-consumidor.pdf [+.pdf] L.20/2007-07-11 Les OSG patrocinan el seu robatori donant cobertura legal per fer-ho amb impostos [+.pdf], interessos [§.pdf], beneficis [+.pdf], rendes [+.pdf], arrendaments [+.pdf] i expropiacio [+.pdf] al amparar el tergiversar\falsejar les valoracions del treball-personal en moneda 20070707 MIR Resultat votacio eleccions Municipals al territori Catalunya.htm [=.mht] [+.pdf] Dels 5475110 electors censats sols hi han "722653 Botiflers(CIU) 13,1% + 924275+258978 Cagats\Charnegos\Colons(PSC+ICV) 16,8+4,7% + 334771 Caragirats(ERC) 6,2% + 283408+67315 Borbonics(PP+CC) 5,1+1,2% + 404666 Altres 7,3%" (Els Regidors Borbonics, gracias als "caragirats" de ERC representen el 48 % dels electors) 20070520 SCGENEOL Recordar que el toponim Catalunya designa el territori "reserva natural" ocupat de sempre per les persones caracteritzades per parlar "catala".htm [=.mht] (les persones que que no vulguin parlar catala han d'anar a un altre territori i no actuar contra "Dret Natural" [§.mht] en malmetre\colonitzar\degenerar el de sempre reservat per als parlants de catala i la seva cultura) 20070425 MESVILAW Per "Dret Natural" el territori denominat "Catalunya" es la posesio ancestral de les persones denominades "catalans" cartacteritzades per parlar "catala" i haver-se desenvolupt culturalment amb la seva ocupacio.htm [=.mht] (Manifest Basset-Bausset oposat a la OSG "Borbonica" que prete desposeirlos definitivament mitjançant colonitzacio castellana e inmigracio magrebi) 20070106 ISLATORT Un "Estat Justicialista" (legislar i administrar justicia) no es un "Estat de Dret".htm [=.mht] L'Estat Justicialista o legislador\justiciador [§.mht]\[§.mht] como el en territori de Espanya, es regeix per Lleis-sancio\Tributs-sancio imposats per gangsters [§.mht] mitjancant legalitzar els seus xarlatanes [§.mht] i pistolers [§.mht], en contraposicio al "Estat de Dret" que es regeig per Genetica [§.mht] referenciada amb models bioquimics.htm [=.mht] interpretatius del comportament huma 20061107 GENCAT Resultat votacio eleccions al Parlament de Partits Politics del Estat Borbonic a Catalunya.htm [=.mht] Dels 5321274 electors censats sols hi han "935756 Botiflers(CIU) 17,5%" + "796173+282693 Cagats\Charnegos\Colons(PSC+ICV) 14,9+5,3%" + "416355 Caragirats(ERC) 7,8%" + "316222+89840 Borbonics(PP+CC) 5,9+1,6%" + "145069 Altres 2,7%" (El Parlament Borbonic, gracias als "caragitats" de ERC representa el 53 % dels electors) 20060703 BOE Resultat votacio referendum "Estatut Comunitat Autonomica del Estat Borbonic en Catalunya 2006".pdf [+.pdf] R.2006-07-03 Dels 5310103 electors censats sols l'han ratificat a favor 1899897 (35,7 %) i un no l'han volgut ratificat els 3410206 restants (64,3 %). Intent dels "Partits Politics del Estat Borbonic a Catalunya" de maquillar l'escandalos expoli (amp els seus impostos) en l'economia del territori de Catalunya 20060317 BOE Aprobado el Codigo Tecnico Edificacion.pdf [+.pdf] D.314/2006-03-17 Documentos Basicos 20050614 BOE Desestablecida la competencia de los titulados en Ingenieria Industrial (Electricidad, etc.) en proyecto y direccion obras ICT.pdf [+.pdf] L.10/2005-06-14 confirmando como cierto lo manifestado por el Alcalde de Jerez "la Justicia es un cachondeo" 20050421 BOE Delitos informaticos publicos perseguibles de oficio.pdf [+.pdf] O.2005-04-21 (Art.3.4,a) 20050215 BOE Restablecida la competencia de los titulados en Ingenieria Industrial (Electricidad, etc.) en proyecto y direccion obras ICT.pdf [+.pdf] S.2005-02-15 fallo de Recurso Tribunal Supremo 89/2003 20041203 BOE Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.pdf [+.pdf] D.2267/2004-12-03 20040305 BOE Ley catastro inmobiliario (texto refundido).pdf [+.pdf] L.1/2004-03-05 20031231 IDESCAT La colonitzacio del territori de Catalunya al 2003 es ja del 56 %".htm [=.mht] La poblacio nativa es d'uns 2367900 catalans (553300 menys que en 1936) i els colons 3101100 amb una colonitzacio del 100*(2929100+61400+19900+13900+16700+62200)/5471200 = 56,7 % i creixent a rao del 46300/any desde 1936 20031027 COGITI Sentencia recurso al Reglamento de Seguridad contra incendios.htm [=.htm] S.2003-10-27 TS-3aSCA, deja en suspenso la aplicacion de D.786/2001-07-06 [§.pdf] 20030124 BOE Estatutos Colegios Peritos e Ing. Tecnicos Industriales.pdf [+.pdf] D.104/2003-01-24 Adequacion Estatutos a la normativa actual 20021223 BOE Ley calidad educacion.pdf [+.pdf] LO.10/2002-12-23 20021223 BOE Ley catastro inmobiliario.pdf [+.pdf] L.48/2002-12-23 20021107 PODJUDIC Descarga Plazo prescripcion reclamacion honorarios.xml [=.txt] S.2002-11-07 TS-1aC por M.C. y G. 20020802 BOE ITC-BT Instalaciones electricas Baja Tension.pdf [+.pdf] D.842/2002-08-02 20020709 PODJUDIC Descarga Plena competencia de los Ingenieros Tecnico Industrial.xml [=.txt] STS.2002-07-09 TS-3aSCA por M.G,N 20020705 BOE Instruccion-EFHE Ejecucion Forjados unid. Hormigon Estructural.pdf [+.pdf] D.642/2002-07-05 20000302 BOE Exigencia de identificacion cartografica en el Registro Propiedad.pdf [+.pdf] I.2000-03-02 20001207 DOCE Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea.htm [=.mht] [§.pdf] 19991105 BOE Ley Ordenacion edificacion.pdf [+.pdf] L.38/1999-11-05 19990326 BOE Requisito de la referencia catastral en todo documento notarial.pdf [+.pdf] I.1999-03-26 19981211 BOE Instruccion-EHE.98 Hormigon Estructural.pdf [+.pdf] D.2661/1998-12-11 19961230 BOE Identificacion de fincas por sus datos de referencia catastral.pdf [+.pdf] L.13/1996-12-30 19960412 BOE Propiedad intelectual de autorespdf [+.pdf] D.1/1996-04-12 Art.14 y sig. aplicable solo a "personas fisicas" autores, evidentemente 19951123 BOE Codigo penal.pdf [+.pdf] LO.10/1995-11-23 Art.270 y sig. en delitos contra propiedad intelectual 19791108 BOE Resultat votacio referendum "Estatut Comunitat Autonomica del Estat Borbonic en Catalunya 1979".pdf [+.pdf] A.1979-11-08 Dels 4421965 electors censats sols l'han ratificat a favor 2327038 (52,6 %) i un no l'han volgut ratificat els 2094927 restants (47,4 %). Es substituit el "Gobern de la Republica" del territori de Catalunya per el "Gobern del Estat Borbonic" en la Comunitat Autonomica de Catalunya del territori de Espanya [$.pdf] 19781227 BOE Constitucion de Organizacion Gubernamental sobre territorio España.pdf [+.pdf] LC.1978-12-27 Art.20,1,d y Art.24,2 de Derecho a la "informacion" i a la "presuncion inocencia" 19781224 WIKIPEDI Els Reis del territori de Espanya, al-legant "propietat\herencia" i imposant "legislacio" degradan a subdits a tots els seus habitants.htm [=.mht] 19781223 WIKIPEDI El "Dret Natural" requereix que els 1.400.505 votants contraris a la "Constitucio 1978" (5,2%) puguin disposar de territori "Reserva no Constitucional" on viure.htm [=.mht] Al territori de Catalunya per "Reserva no Constitucional" [§.mht] li correspondia un 137845*100/4398173=3,1% 19781221 BOE Resultat votacio referendum "Constitucio Espanyola 1978".pdf [+.pdf] [§.mht] A.1978-12-21 Amb implantacio de la OSG "Borbonica" al territori d'Espanya i la consequent desconsideracio de les seves persones naturals a subdits [§.mht] del Rey [§.mht] Borbon 19770929 BOE Restabliment de la Generalitat de la Republica a Catalunya.pdf [+.pdf] L.41/1977-09-29 Queda derogada la L.1938-08-04 i els seus efectes, retornant la vigencia de la legislacio preexistent a que afectava i restablin del Govern ancestral del territori Catalunya (Generalitat de la Republica), existent en l'exili 19760910 ELPAIS El 11 de septiembre y el derecho de conquista.htm [=.mht] 19661216 UN Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.htm [=.mht] R(UN).2200/1966-11-16 [§.pdf] 19481210 UN Carta internacional de los Derechos del Hombre.htm [=.mht] [§.pdf] 19390401 WIKIPEDI Ultima "Ocupacio Militar" del territori de Calalunya Sud (quinta guerra dels de Castella contra els de Catalunya). Amb represalia, en uns 110000 Consells de Guerra amb 3500+3500 afusellats+morts-en-preso i cap a 200000 exiliats.htm [=.mht] [§.mht] [§.mht] Als territoris ocupats els es aplicable el Art.2 i 4 de la Carta de Naciones Unidas [§.mht] R(UN).217/1948-12-10 [§.pdf] i el el Art.47 del Quart Conveni de Ginebra [§.mht] T(CDECI).1949-08-12 que prohibexen de forma explicita l'annexio de territoris mitjansant l'us de la forsa 19361231 IDESCAT La poblacio nativa del territori de Catalunya era d'uns 2921216 catalans.htm [=.mht] 19341006 BOE Proclamacio del Estat Catala. Quarta guerra dels de Castella contra els de Catalunya.tif [+.pdf] D.1934-10-06 19310714 GENCAT Proclamacio del Estatut de Catalunya.pdf [=.pdf] Refrendat [§.mht] pels catalans el 2 agost 1931. Dels electors censats el van ratificat a favor el 75 % 19310414 XTEC Proclamacio de la Republica Catalana.htm [=.mht] 18820914 BOE Enjuiciamiento criminal.pdf [+.pdf] D.1882-09-14 Art.259-270 y sig. exige denuncia previa obligada en propiedad intelectual [§.txt] 18820321 WIKIPEDI Codigo (Derecho).htm [=.mht] Los codigos se inician\prosiguen para afianzar la prepotencia de unos individuos sobre otros 18820320 WIKIPEDI Ley natural.htm [=.mht] Las Leyes o son naturales por ser conformes con la naturaleza/universo o no son leyes, sino codigos ineresados, forzados obligatorios mediante sancionar\castigar su incumplimiento, utilizando "fuerza policial" 18820319 WIKIPEDI Derecho natural.htm [=.mht] El origen del Derecho natural es genetico y el genoma es manifiesto en los poquisimos que si tienen conciencia, como autistas,.. 18820318 WIKISOUR Natural Law: or the science of Justice (Tucker).htm [=.mht] 18470216 WIKIPEDI Assalt a Cervera i Guerra dels Matiners. Tercera guerra dels de Castella contra els de Catalunya. Acaba perdent-la els partidaris carlins, que reculen a la Catalunya-Nord.htm [=.mht] 17160116 LLIBREVE Decreto Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Catalunya establecido por Felipe V (impone la lengua castellana, unica y oficial en la Catalunya Sur).htm [=.mht] [§.pdf] 17150527 WIKIPEDI Primera "Ocupacio Militar" del territori de Catalunya-Sud (segona guerra dels de Castella contra els de Catalunya). Amb intimidacions, com la detencio, deshonor, judici, tortura, execucio, deshonra i deshumanitzacio dels heroics General Moragues, Capita Descatllar, Bac de Roda,.. .htm [=.mht] [§.mht] [§.mht] 17140918 11SETEMB Capitulacio dels Catalans de Cardona al exercit Castella de Felip V.pdf [=.pdf] 17140912 11SETEMB Capitulacio dels Catalans de Barcelona al exercit Castella de Felip V.pdf [=.pdf] 17140626 EDU365 Tractat de Utrecht entre Felip V i els Anglesos (pactan la renuncia dels Anglesos a defensar als Catalans).htm [=.mht] [§.pdf] 17140306 WIKIPEDI Tractat de Rastatt entre el Fances Luis XIV i el Autriac Carles VI (pacten continui el frances Felip V com rei de Castella i com adjudicatari del territori de Catalunya Sur).htm [=.mht] [§.pdf] 17050620 WIKIPEDI Pacte de Genova entre els Catalans i els Anglesos (per la defensa del catalans contra l'ocupacio per Felip V).htm [=.mht] [§.pdf] 17001101 WIKIPEDI Mort de Carles II i Guerra de Successio Espanyola entre el frances Felip V i l'autriac Carles VI. Segona guerra dels de Castella contra els de Catalunya.htm [=.mht] 17000402 CATANORD Edicte de Lluis XIV (imposa la llengua francesa, unica i oficial en la Catalunya-Nord).htm [=.mht] [§.jpg] 16740402 WIKIPEDI Primera "Ocupacio Militar" del territori de Catalunya-Nord. Guerra dels Angelets (primera guerra dels de Franca contra els de Catalunya). Amb intimidacions, com la detencio, deshonor, judici, tortura, execucio, deshonra i deshumanitzacio dels heroics Manuel Descatllar, Francesc Puig,...htm [=.mht] 16601112 WIKIPEDI Tractat de Llivia entre els de Franca i els de Castella.htm [=.mht] La vila de Llivia en la Catalunya-Nord queda per els de Castella [§.pdf] 16591107 WIKIPEDI Tractat dels Pirineus entre els de Franca i els de Castella. Acorden quedarse el territori de Catalunya y com repartir-lo (la part Nord per Lluis XIV de Franca y la Sud per Felip IV de Castella).pdf [=.mht] [§.pdf] [§.pdf] 16400907 350ANYS Pacte de Ceret amb els de Franca i Primera Republica Catalana. Primera guerra dels de Castella contra els de Catalunya.htm [=.mht] [§.mht] [§.gif] 11620806 WIKIPEDI Mort de Ramon Berenguer IV. Ultim compte (succesor de Ataulf) nascut a Catalunya.htm [=.mht]. Al-legant la "Propietat\Herencia" [§.pdf] i "Legitimo-derecho-conquista" [§.pdf] (en "Dret Natural" [§.mht] inconcebible) els seus descendents Castellans han guerrejat sempre contra els Catalans per vilment apropiar-se i veladament (mitjancant l'encobriment i maquillatge) colonitzar [§.mht] el seu "territori-vital" [§.mht] de Catalunya-Sud per fer-sel "tributari" (robar el treball dels seus habitants amb impostos i empreses filials) 04150201 WIKIPEDI El rei dels visigots Ataulf ocupa Barcelona [=.mht] S'inicia l'ocupacio de tot el territori de la Peninsula Iberica per els rics visigots en substitucio dels "invasors romans" 04100824 WIKIPEDI Saqueix de Roma per el rei dels visigots Alaric I, acompanyat del seu cunyat Ataulf.htm [=.mht] Pot considerar-se al rei visigot Alaric I con el primer "gran ric" historic B00   COL.LABORACIONS   TECNIQUES :       20081214 FARRE Farre accesibilidad.htm [=.mht] (accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas) 20051208 MILIARIU Milliarium.htm [=.mht] (Ingenieria civil y medio ambiente) [§.htm] 20021214 MAJEM Oficina Tecnica Jose Majem.htm [=.mht] (Planos topograficos. Levantamientos topograficos de terrenos agricolas y solares industriales) [§.htm] 20021213 SERRANO Oficina Tecnica Jordi Serrano.htm [=.mht] (Diseño maquinaria e instalaciones industriales) [§.htm] 20021212 TECOINSA TECOINSA.htm [=.mht] (TEcnicas COntra INcendios y Seguridad Asistida) [§.htm] C00   ACTIVITAT   PROFESSIONAL :         ======== pagina optimitzada per a Explorer 6.0 Sp1.exe [§.exe] a 800x600 pixels (accens exclosos) i amparada per Directiva(CE)98/2003-11-17.pdf [#.pdf], Constitucion(ES).1978-12-27 (Art.20,1,d).pdf [#.pdf],...========= Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]