APORTA LA TEVA COLABORACIO A LA WEB DE "CELING" 
Enviala per e-mail  a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  celing@celing.net     
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ] . . [ingenieria/c12] Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 C12.   ENGINYERIA .   ACTIVITAT   PROFESSIONAL .   Titulacio .   Assignatures :   (particularitat) 
20080621 EUMED  339-Economia de Mercado.htm [=.mht] [§.htm] [§.elink]
20080528 UA    693-Hormigon Armado.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080527 PUC   693-Tecnologia del Hormigon.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080426 UHU   660-Quimica Industrial. Ciencia de materiales.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080425 EHU   946-Historia Contemporanea del País Vasco. Desde 1800.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080314 UNED   624-Analisis de Estructuras. Ejercicios resueltos.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080313 UNED   624-Analisis de Estructuras. Problemas resueltos.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080312 UNED   624-Analisis de Estructuras. Pruebas de evaluacion a distancia.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080311 UNED   813-Lengua Española.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080207 UBA   621-Tecnologia del frio.htm [=.mht] [§.htm] [§.elink]
20080206 UBA   531-Mecanismos.htm [=.mht] [§.htm] [§.elink]
20080205 UBA   536-Combustion. Tomo 1.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20080204 UBA   536-Combustion. Tomo 2.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20060913 UA    530-Fundamentos Fisicos de la Ingenieria. Iniciacion.htm [=.mht] [=.pdf] [§.elink]
20031021 UPCOMILL 338-Economia Industrial.htm [=.mht] [=.pdf] [§.htm] [§.elink]

CDU-                                                                                                                                                                                                                                                        
  EUETIB                    EUETIB                    EUETIT                    EUETIT                    UNED                      UNED                      ETSEIB                     ETSEIAT                    UC3M                    UEM                     UNED                     EUETIB                    EUETIB                      EUETIT                  EUETIT                    UC3M                    UC3M                    UNED                    UNED                   
  Eng.Tec.Mecanic                Eng.Tec.Electric               Eng.Tec.Mecanic                Eng.Tec.Electric               Eng.Tec.Mecanic                Eng.Tec.Electric                Eng.Industrial                 Eng.Industrial                 Eng.Industrial               Eng.Industrial               Eng.Industrial                Eng.Mecanic                  Eng.Electric                   Eng.Tec.Mecanic              Eng.Tec.Electric               Eng.Mecanic                Eng.Electric                Eng.Mecanic                Eng.Electric                 
  1 Ciclo                    1 Ciclo                    1 Ciclo                    1 Ciclo                    1 Ciclo                    1 Ciclo                    1+2 Ciclo                   1+2 Ciclo                   1+2 Ciclo                 1+2 Ciclo                  1+2 Ciclo                  Grau                     Grau                       Grau                   Grau                     Grado                   Grado                   Grado                   Grado                    
  Pla 2002                   Pla 2002                   Pla 2004                   Pla 2004                   Plan 2003                   Plan 2003                   Pla 1999                    Pla 1999                    Plan 1991                 Plan 2001                  Plan 2001                  Pla 2009                   Pla 2009                     Pla 2009                 Pla 2009                   Plan 2009                 Plan 2009                 Plan 2009                 Plan 2009
  1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
741-Expressió Gràfica i Dis.Asist.Ordinador 1 741-Expressió Gràfica i Dis.Asist.Ordinador 1 741-Expressió Gràfica i Dis.Asist.Oedin.   1.1 Càlcul diferencial i integral       1.1 FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE MATERIALES    1.1 TEORÍA DE CIRCUITOS            1.1 Àlgebra Lineal               1.1 Àlgebra Lineal               1.1 Álgebra lineal I              106 Cálculo I              1.1 FISICA I                 1.1 Empresa                  1.1 Ciència i Tecnologia de Materials      1.1 Matemàtiques Ia            1.1 Matemàtiques Ia             1.1 Álgebra Lineal             1.1 Álgebra Lineal             1.1 Álgebra                1.1 Álgebra                  
004-Fonaments d'Informàtica          004-Fonaments d'Informàtica          517-Càlcul diferencial i integral         Fonaments físics de l'enginyeria       FÍSICA I                    FÍSICA I                    Càlcul Infinitesimal I             Càlcul I                    Cálculo I                 104 Fundamentos de Física          CALCULO INFINITESIMAL I           Expressió Gràfica               Expressió Gràfica                Física I                 Física I                   Cálculo I                 Cálculo I                 Cálculo                  Cálculo                  
530-Fonaments Físics de l'Enginyeria     530-Fonaments Físics de l'Enginyeria     530-Fonaments físics de l'enginyeria       Expressió gràfica i Dis.Asist.Ordinador    MATEMÁTICAS I                 MATEMÁTICAS I                 Fonaments d'Informàtica            Estàtica i Dinàmica              Física I                  101 Expresión Gráfica            ALGEBRA I                  Física I                   Física I                     Química                  Química                   Física                   Física                   Fundamentos Químicos de la Ingeniería   Fundamentos Químicos de la Ingeniería   
510-Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 1  510-Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 1  531-Mecànica                   Materials elèctrics i magnètics        EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIS,ASIST.ORDENADOR I   EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIS.ASIST.ORDENADOR I   Mecànica Fonamental              Fonaments d'Informàtica            Programación                107 Fundamentos Químicos de Ingeniería   EXPRESION GRAFICA              Matemàtiques I                Informàtica                   Expressio grafica a l'enginyeria     Expressio grafica a l'enginyeria       Programación                Programación                Expresión Gráfica y Diseño Asistido    Expresión Gráfica en Ingeniería Eléctrica 
620-Fonaments de Ciència de Materials     537-Electrometria               620-Fonaments de ciència dels materials      Circuits                   QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA        QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA        Química I                   Fonaments Químics de l'Enginyeria       Química I                 109 Fundamentos de Gestión Industrial    PRINCIPIOS DE QUIMICA            Química                    Matemàtiques I                  Tecnologies mediamb. i sostenibilitat   Tecnologies mediambient i sostenibilitat   Técnicas de búsqueda y uso información   Técnicas de búsqueda y uso información   Física I                  Física I                 
                                                                                                                                                                                                                                        FUNDAMENTOS DE INFORMATICA                                                                                                     Técnicas de expresión oral y escrita    Técnicas de expresión oral y escrita                       
  1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
510-Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 2  510-Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 2  512-Àlgebra lineal i equacions diferencials  1.2 Àlgebra lineal i equacions diferencials  1.2 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA         1.2 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA         1.2 Càlcul Infinitesimal II          1.2 Càlcul II                 1.2 Álgebra lineal II             105 Álgebra Lineal           1.2 FISICA II                1.2 Ciència i Tecnologia de Materials     1.2 Empresa                   1.2 Matemàtiques Ib            1.2 Matemàtiques Ib             1.2 Cálculo II               1.2 Cálculo II               1.2 Ecuaciones Diferenciales        1.2 Fundamentos de Informática           
532-Enginyeria Fluidomecànica         621-Centrals Elèctriques           004-Fonaments d'informàtica            Fonaments d'informàtica (Vegeu 26382) `   MECÁNICA                    MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS       Geometria                   Expressió Gràfica               Cálculo II                 110 Mecánica                CALCULO INFINITESIMAL II           Física II                   Física II                    Física II                 Física II                  Fundamentos Químicos de la Ingeniería   Fundamentos Químicos de la Ingeniería   Fundamentos de Informática         Ecuaciones Diferenciales            
741-Expressió Gràfica i Dis.Asist.Ordinador 2 537-Circuits                 519-Mètodes estadístics de l'enginyeria      Mètodes estadístics de l'enginyeria      FÍSICA II                   FÍSICA II                   Química II                   Mecànica                    Estadística I               102 Fundamentos de Ciencias Materiales   ALGEBRA II                  Informàtica                  Matemàtiques II                 Fonaments informatica           Fonaments d’informàtica            Expresión Grafica en la Ingenieria    Expresion Grafica en la Ingenieria     Fundamentos de Ciencia de Materiales I   Mecánica                    
621-Fonaments de Tecnologia Elèctrica     621-Electrònica Industrial          532-Enginyeria Fluidomecanica           Electrònica industrial            MATEMÁTICAS II                 MATEMÁTICAS II                 Termodinàmica Fonamental            Oscil·lacions, Ones i Termodinàmica      Física II                 103 Fundamentos de Informática       INGENIERIA GRAFICA              Matemàtiques II                Projectes d'Enginyeria            338-Economia i gestio empresa       338-Economia i gestio empresa           Ampliacion de Fisica           Ampliación de Física            Mecánica I                 Física II                    
531-Mecànica i Teoria de Mecanismes 1     538-Materials Elèctrics i Magnètics      620-Elasticitat i resistència dels materials   Electrometria                 EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIS.ASIST.ORDENADOR II   ANÁLISIS DE CIRCUITOS             Tècniques de Representació Gràfica       Química II                   Química II                 108 Métodos Estadísticos de Ingeniería   FUNDAMENTOS QUIMICOS DE LA INGENIERIA    Projectes d'Enginyeria            Química                     Ciencia i tecnologia de materials     Ciencia i tecnologia de materials       Estadistica                Estadística                Física II                 Fundamentos y Tecnología de Materiales     
                                                                                              TERMODINÁMICA APLICADA             INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA TÉRMICA                                                                                                  FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE LOS MATERIALES                                                                                                                                                            
                                                                                              ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I   COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                
  2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
519-Mètodes Estadístics de l'Enginyeria    519-Mètodes Estadístics de l'Enginyeria    531-Màquines i mecanismes           2.1 Transport d'energia elèctrica       2.1 TECNOLOGÍA MECÁNICA            2.1 REGULACIÓN AUTOMÁTICA           2.1 Càlcul Integral              2.1 Càlcul III                 2.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias    202 Cálculo II             2.1 AMPLIACION DE FISICA I          2.1 Estadística                2.1 Matemàtiques III               2.1 Matemàtiques II            2.1 Matemàtiques II             2.1 Ciencia e Ingeniería de Materiales   2.1 Ciencia e Ingeniería de Materiales   2.1 Ampliación de Cálculo         2.1 Ampliación de Cálculo              
620-Elasticitat i Resistència de Materials  696-Instal·lacions Elèctriques        536-Transmissió de calor             Teoria de màquines elèctriques        MATEMÁTICAS III                MÁQUINAS ELÉCTRICAS I             Equacions Diferencials             Electricitat i Magnetisme           Electromagnetismo             201 Fundamentos de Ingeniería Eléctrica   INGENIERIA QUIMICA Y TEC. INSTRUMENTALES   Mecànica de Fluids              Mecànica de Fluids                Organització de la producció       Organització de la producció         Automatización Industrial I        Automatización Industrial I        Estadistica                Estadistica                   
536-Enginyeria Tèrmica            621-Màquines Elèctriques 1          536-Termodinàmica tècnica             Accionaments de màquines elèctriques     INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA           ELECTROMETRÍA                 Informàtica                  Expressió Gràfica II              Estadística II               204 Teoría de Circuitos           MECANICA I                  Organització de la Producció         Sistemes Elèctrics                Sistemes mecànics             Sistemes mecànics              Fundamentos de Ingeniería Eléctrica    Fundamentos de Ingeniería Eléctrica    Fundamentos de Ciencia de Materiales II  Fundamentos de Gestión Empresarial       
531-Mecànica i Teoria de Mecanismes 2     531-Teoria de Mecanismes i Estructures    741-Dibuix ind. mecanic i Dis.Asist.Ordinador                          FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA      ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ANALÓGICA Y DIGITAL   Materials                   Fonaments de Ciència dels Materials      Física III                 209 Procesos Industriales          ECUACIONES DIFERENCIALES I          Sistemes Electrònics             Sistemes Mecànics                Sistemes elèctrics            Sistemes elèctrics              Ingeniería Térmica             Ingeniería Térmica             Fundamentos de Gestión Empresarial     Campos y Ondas                 
                                                                                              ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES II   TEORÍA DE MECANISMOS              Mecànica                    Termodinàmica                 Materiales I: Fundamentos         210 Ampliación de Informática        AMPLIACION DE CALCULO            Sistemes Mecànics               Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat   Mecànica de fluids            Mecànica de fluids              Mecánica de Máquinas            Mecánica de Máquinas            Campos y Ondas               Automatización Industrial I           
                                                                                              TEORÍA DE MECANISMOS              MATEMÁTICAS III                                                               Teoría de circuitos                                  TERMODINAMICA I                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            Teoría de máquinas                                                                                                                                                                                               
  2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     à                                      
621-Disseny de Màquines            621-Màquines Elèctriques 2          658-Administracio Empreses i Organ. Produccio 2.2 Administracio Empreses i Organ. Produccio 2.2 TERMOTECNIA                2.2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA   2.2 Dinàmica de Sistemes            2.2 Mecànica dels Medis Continus        2.2 Ecuaciones diferenciales en derivadas par. 206 Ampliación Ecuaciones Diferenciales 2.2 ECUACIONES DIFERENCIALES II       2.2 Elasticitat i Resistència de Materials I 2.2 Circuits i Senyals              2.2 Probabilitat i estadística      2.2 Probabilitat i estadística        2.2 Mecánica de Estructuras     à   2.2 Mecánica de Estructuras        2.2 Fundamentos de Ingeniería Eléctrica  2.2 Introducción a la Mecánica de Fluidos      
620-Tecnologia Mecànica            681-Regulació Automàtica           621-Disseny de màquines              Teoria de mecanismes i estructures      MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA INGENIERÍA     MÁQUINAS ELÉCTRICAS II             Electromagnetisme               Mètodes Estadístics de l'Enginyeria      Electrónica I               207 Ampliación de Estadística        AMPLIACION DE FISICA II           Matemàtiques III               Control Industrial i Automatització       Sistemes electrònics           Sistemes electrònics             Ingeniería Fluidomecánica         Ingeniería Fluidomecánica         Termodinámica               Instalaciones de Baja y Media Tensión      
624-Teoria Estructures i Constr. Industrials 629-Transport d'Energia Elèctrica       681-Circuits i actuadors elèctrics        Instal·lacions elèctriques          TEORÍA DE ESTRUCTURAS             ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS     Mecànica dels Medis Continus          Teoria de Circuits i Sistemes         Expresión gráfica             205 Termodinámica y Mecánica de Fluídos   MECANICA II                 Sistemes Elèctrics              Estadística                   Control i automatització industrial    Control i automatització industrial     Fundamentos de Gestión Empresarial     Fundamentos de Gestión Empresarial     Mecánica de Fluidos I           Teoría de Circuitos               
                                              620-Tecnologia mecànica              Regulació automàtica             DISEÑO DE MÁQUINAS               CENTRALES ELÉCTRICAS I             Teoria de Màquines               Teoria de Màquines               Materiales II: Metalotecnia        203 Teoría de Sistemas           FUNDAMENTOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES   Tecnolog. Mediambientals i Sostenibilitat   Sistemes Electrònics               Enginyeria tèrmica            Enginyeria tèrmica              Fundamentos de Ingeniería Electrónica   Fundamentos de Ingeniería Electrónica   Mecánica II                Termodinámica                  
                                                                                                                      INTRODUCCIÓN A INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA                                                   Mecánica técnica              208 Ingeniería Logística          TERMODINAMICA II               Termodinàmica i Transferència de Calor    Termodinàmica i Transferència de Calor      Elasticitat                Ampliació de circuits            Sistemas de Producción y Fabricación    Sistemas de Producción y Fabricación    Ingeniería Gráfica Mecánica        Elasticidad y Resistencia de Materiales I    
                                                                                                                                                                                            Señales y sistemas                                   TEORIA DE CIRCUITOS                                                                                                        Tecnología ambiental            Tecnología ambiental            Elasticidad y Resistencia Materiales I   Automatización Industrial II          
  3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
658-Administracio Empreses i Organ. Produccio 658-Administracio Empreses i Organ. Produccio 651-Oficina tècnica              3.1 Oficina tècnica              3.1 OFICINA TÉCNICA              3.1 OFICINA TÉCNICA              338-Economia                  3.1 Elasticitat i Resistència de Materials   3.1 Automatización industrial         301 Economía Industrial         3.1 ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES 3.1 Ciència i Enginyeria dels Materials    3.1 Centrals Hidràuliques i Tèrmiques      3.1 Teoria i disseny màq. i mecanismes I 3.1 Control i automatització indust. avançat 3.1 Teoría de Máquinas           3.1 Electrónica Industrial         3.1 Teoría de Máquinas           3.1 Teoría de Máquinas               
651-Oficina Tècnica              651-Oficina Tècnica              681-Elements de control elèctrics         Centrals elèctriques             CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES          CONSTRUCCIONES PARA INSTALAC. ELÉCTRICAS    Elasticitat i Resistència de Materials     Electrotècnia                 Elasticidad y resistencia de materiales I 302 Elasticidad y Resisten. Materiales   MECÁNICA DE FLUIDOS I            Control Industrial i Automatització      Electrònica de Potència             Sistemes tèrmics I            Màquines elèctriques I            Teoría de Vehículos            Líneas eléctricas y aparamenta       Mecánica de Fluidos II           Análisis de Circuitos Eléctricos        
620-Projecte Final de Carrera 1        620-Projecte Final de Carrera 1        531-Teoria de les estructures           Eficiència i qualitat elèctrica        MÁQUINAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS      DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS       Electrotècnia                 Mecànica de Fluids               La empresa y su entorno económico     305 Electrotecnia e Instrumentación     TEORIA DE MAQUINAS              Elasticitat i Resistència de Materials II   Instal·lacions Elect. Baixa i Alta Tensió I   Resistència de materials         Transport d'energia electrica        Elasticidad                Circuitos magnéticos y transformadores   Termotecnia                Diseño y Cálculo Instalaciones Eléctricas    
                                              624-Construcció industrial                                   ADMINISTRACIÓN EMPRESAS Y ORGA. PRODUCCIÓN   SISTEMAS TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA    Mètodes Estadístics de l'Enginyeria I     Termotècnia                  Procesos fluidotérmicos          309 Inglés I                TEORIA DE SISTEMAS I             Enginyeria de Fluids             Màquines Elèctriques I              Enginyeria de fluids           Centrals elèctriques i energ. renovables   Instalaciones y Máquinas Hidráulicas    Ingeniería de control           Tecnología Mecánica            Fundamentos de Ingeniería Electrónica I     
                                                                                                                      CENTRALES ELÉCTRICAS II            Termodinàmica                                                                                    TRANSMISION DE CALOR             Teoria i Disseny Màquines i Mecanismes I   Organització de la Producció           Enginyeria de materials          Processat electrònic de potència       Transferencia de calor           Habilidades: Inglés            Elasticidad y Resistencia Materiales II  Máquinas Eléctricas I              
                                                                                                                      ADMINISTRACIÓN EMPRESAS Y ORGA. PRODUCCION                                                                                             METODOS ESTADISTICOS DE LA INGENIERIA                                                                                                                                          Fundamentos de Ingeniería Electrónica I  Máquinas Térmicas                
  3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
620-Projecte Final de Carrera 2        620-Projecte Final de Carrera 2        620-Projecte Final de Carrera         3.2 Projecte Final de Carrera         3.2 Projecte Final de Carrera         3.2 SISTEMAS DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.2 Introducció a l'Electrònica        338-Economia Industrial            3.2 Procesos termodinámicos industriales    303 Teoría de Máquinas         338-ECONOMIA INDUSTRIAL           3.2 Ampliació d'Expresió Gràfica       3.2 Centrals Elèctriques i Energies Renovables  3.2 Teoria i disseny màq. i mecanismes II 3.2 Màquines elèctriques II         3.2 Habilidades: Inglés          3.2 Sistemas Eléctricos          3.2 Sistemas Productivos          3.2 Sistemas Productivos              
                                                                                                                      Projecte Final de Carrera           Mecànica de Fluids               Electrònica Bàsica                                    308 Ensayos en Materiales          MAQUINAS ELECTRICAS             Enginyeria de Processos de Fabricació     Instal·lacions Elect. Baixa i Alta Tensió II   Sistemes tèrmics II            Eficiència i qualitat sistemes elèctrics   Tecnología Mecánica            Máquinas Eléctricas corriente alterna   Máquinas Hidráulicas            Líneas e Instalaciones de Alta Tensión     
                                                                                                                                             Mètodes Estadístics de l'Enginyeria II     Projectes                                         307 Máquinas Eléctricas           FUNDAMENTOS DE INGENIERIA NUCLEAR      Enginyeria Tèrmica              Màquines Elèctriques II             Estructures i construcció industrial   Instal·lacions elèctriques alta tensió    Resistencia de Materiales         Instalaciones Eléctricas Baja Tensión   Tecnología de Máquinas           Máquinas Eléctricas II                
                                                                                                                                             Transferència de Calor                                                          304 Ingeniería de Fiabilidad        MECÁNICA DE FLUIDOS II            Estructures i Construccions Industrials    Sistemes Elèctrics de Potència          Enginyeria gràfica            Instal·lacions elèctriques baixa tensió   Máquinas Centrales y Térmicas       Habilidades: Humanidades          Ingeniería del Transporte         Centrales Hidráulicas                   
                                                                                                                                                                                                                  306 Diseño Industrial                                  Teoria i Disseny Màquines i Mecanismes II   Tècniques de Control                                                          Tecnología de materiales                               Tecnologías de Fabricación         Centrales Termoeléctricas             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Instalaciones Térmicas                                Teoría de Estructuras           Electrónica Industrial               
  4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           4.1 Control amb Computador           4.1 Enginyeria Tèrmica i de Fluids       4.1 Electrónica II               402 Métodos Matemáticos 1        4.1 METODOS MATEMATICOS           4.1 Treball de Fi de Grau           4.1 Treball de Fi de Grau            4.1 Metodologia i orientació de projectes 4.1 Metodologia i orientació de projectes  4.1 Cálculo y Diseño de Máquinas      4.1 Protecciones Eléctricas        4.1 Oficina Técnica y Proyectos      4.1 Oficina Técnica y Proyectos                 
                                                                                                                                             Electrònica                  Teoria d'Estructures i Constr. Industrials   Ingeniería térmica y de fluidos      408 Teoría Estructuras y Cons. Industr.   REGULACION AUTOMATICA                                                            Enginyeria de processos de fabricació   Control i accionaments màq. elèctriques   Teoría Estructuras y Cons. industriales  Generación eólica y fotovoltaica      Construcciones Industriales        Análisis y Operación Sistemas Eléctricos          
                                                                                                                                             Màquines Hidràuliques             Tecnologies de Fabricació i Tecn. Màquines   Métodos numéricos en ingeniería      401 Ingeniería Térmica y de Fluídos     TECNOLOGIA DE MAQUINAS I                                                                                                      Diseño Industrial             Accionamientos eléctricos         Automatización Industrial I        Accionamie. y Control Máquinas Eléctricas         
                                                                                                                                             Organització Industrial            Tecnologia Elèctrica              Optimización y simulación numérica     409 Motores de Combusttión Interna     MAQUINAS HIDRAULICAS                                                                                                        Mecanica de Solidos            Regulacion de Sistemas Electricos     Ingeniería del Medio Ambiente       Generación de Energía Eléctrica              
                                                                                                                                             Tecnologies de Fabricació i Tecn. Màquines                          Sistemas eléctricos            403 Sistemas Electrónicos          INGENIERIA TERMICA                                                                                                         Oficina Tecnica: Proyectos Mecanicos    Centrales Electricas I                                Ingeniería del Medio Ambiente          
                                                                                                                                             Teoria Estructures i Constr. Industrials                                                 407 Tecnología Fabric. y Tecn. Máquinas   ANALISIS DE ESTRUCTURAS                                                                                                      Organizacion Industrial                                                                      
  4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           4.2 Administracio Empreses           4.2 Metodes Matematics             4.2 Ingenieria estructural           402 Métodos Matemáticos         4.2 TECNOLOGIA DE MATERIALES                                                        4.2 Projecte Final de Grau        4.2 Projecte Final de Grau          4.2 Habilidades. Humanidades        4.2 Oficina Tecnica            4.2 Proyecto Fin de Grado         4.2 Proyecto Fin de Grado            
                                                                                                                                             Enginyeria i Màquines Tèrmiques        Projectes I                  Proyectos                 406 Tecnología de Materiales        TECNOLOGIAS DE FABRICACION                                                                                                     Trabajo Fin de Grado            Centrales Electricas II            
                                                                                                                                             Mètodes Numèrics                Sistemes Electrònics i Automàtics       Tecnología de fabricación         405 Tecnología Eléctrica          ELECTRONICA ANALOGICA                                                                                                                             Organización Industrial        
                                                                                                                                             Optimització i Simulació            Tecnologia de Materials            Tecnología de materiales          404 Regulación Automática                                                                                                                                                 Trabajo Fin de Grado          
                                                                                                                                             Tecnologia de Materials                                                         410 Sistemas Cad - Cae - Cam                                                                                                                                             
                                                                                                                                             Tecnologia Elèctrica                                                                               
                                                                                                                                             Transports                                                                                                          
  5.1                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           5.1 Projectes                 5.1 Disseny d'Experiments i Contr. Qualitat I 5.1 Dirección comercial            506 Tecnología Energética        5.1 CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE  
                                                                                                                                             Tecnologia del Medi Ambient          Enginyeria del Transport            Diseño sistemas productivos y logísticos  502 Ingeniería del Transporte        TECNOLOGIA ELECTRICA            
                                                                                                                                             Tecnologia Energetica             Organització de la Producció          Ingenieria ambiental            501 Ciencia y Tecnologia Medio Ambiente   CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA INDUSTRIAL   
                                                                                                                                                                     Projectes II                                       504 Organización y Administra. Empresas   PROYECTOS                 
                                                                                                                                                                     Tecnologia Energètica                                   509 Dirección Financiera          INGENIERIA DEL TRANSPORTE         
                                                                                                                                                                                                                  505 Proyectos             
  5.2                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           5.2 Projecte Final de Carrera         5.2 Administració d'Empreses          5.2 Automática                 507 Control y Gestión de Calidad    5.2 ADMINISTRACION DE EMPRESAS         
                                                                                                                                                                     Ciències i Tecnologia del Medi Ambient     Dirección y sistemas de información    503 Organización y Planif. Producción    ORGANIZACION DE LA PRODUCCION       
                                                                                                                                                                     Projecte Final de Carrera           Ingeniería energética           508 Dirección Comercial           TECNOLOGIA ENERGETICA           
                                                                                                                                                                                            Transportes                510 Inglés II              
                                                                                                                                                                                            Proyecto fin de carrera          500 Proyecto Fin de Carrera       
                                                                                                                                                                                                                                                            
COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  
[§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]