---  CALENDARI .   Informacio   i   documentacio   tecnica   ( general )
[calendari/index.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net                                          
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Berners&Kunz)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
calendario_2018
Dias inhabiles procesales Estado (Art 182 y 183 LOPJ.19/2003-12-23, Art.128,3 LRJCA.29/1998-07-13, ..) [=.txt]
Dias inhabiles Tribunal Constitucional (Norma plazos TC, Calculadora plazos TC
Dias inhabiles Tribunal Europeo Derechos Humanos (Art.35.1 de IR.1979-09-26)
(1) Dias inhabiles Administracion Estado.pdf (Art.30 de L39/2015-10-01)
(2) Dias inhabiles fiestas laborales Estado.pdf
(3) Dies inhabils festes laborals Catalunya.pdf
(4) Dies inhabils festes locals Catalunya.pdf

Calendario laboral 2018. htm [=.mht] [=1.pdf] [=2.pdf] [=3.pdf] [=4.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2017. htm [=.mht] [=1.pdf] [=2.pdf] [=3.pdf] [=4.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2016. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2015. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2014. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2013. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2012. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2011. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2010. htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.gif]
Calendario laboral 2009. htm [=.mht] [=.gif]
Calendario laboral 2008. htm [=.mht] [=.gif]
Calendario laboral 2007. htm [=.mht]
Calendario laboral 2006. htm [=.mht]
Calendario laboral 2005. htm [=.mht]