---  PUBLICACIONS .  Editorials  de  llibres  i  revistes  tecnics  ( general )

[.../publicacions]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
 LINKS  A  EDITORIALS  DE  LLIBRES  I  REVISTES  (informacio administrativa i tecnica)  
20120424 AKASICO  Enigmas.htm [=.mht] Hechos de dificil entendimiento e interpretacion [#.htm]
20120311 MUYINTER Muy historia.htm [=.mht] [+.mht] Hechos relacionados con la documentacion historica [#.htm]
20120302 MUYINTER Muy interesante.htm [=.mht] [+.mht] Informacion general relevante actualizada [#.htm]
20120218 INVESYCI Investigacion y ciencia. Mente y cerebro.htm [=.mht] Informacion especifica respecto modelos en la comprension de las funciones del cerebro humano [#.htm]
20120216 INVESYCI Investigacion y ciencia. Temas.htm [=.mht] Temas monograficos de cada conocimiento actual de entre los relevantes [#.htm]
20120214 INVESYCI Investigacion y ciencia. Revista.htm [=.mht] Hechos relevantes y su modelado para el conocimiento humano [#.htm]
20110612 PCACTUAL PC Actual. Revista.htm [=.mht] Informacion actualizada respecto informatica general[#.htm]
20110525 PCACTUAL PC Actual. Guia practica.htm [=.mht] Informacion monografica respecto cuestiones informatica de actualidad[#.htm]
20110322 INFOCONS Informes de la construccion.htm [=.mht] Edificacion, obra civil y mediambiente
20101214 RBI      ARTE Y CEMENTO.htm [=.mht] Revista de la construccion y su entorno
20100914 INICECON AIS. Anuari Indicadors Socieconomics anuals.htm [=.mht] [=.mht] AIS del Alt Penedes i Garraf
20100218 LAGUIA   LA GUIA de les OPPORTUNITATS.htm [=.mht] Para potenciar el comercio del Penedes y Garraf
20100123 7DIES    7 DIES.htm [=.mht] Periodico gratuito a Vilafranca y Vilanova
20091121 TECNINDU TECNICA INDUSTRIAL.htm [=.mht] Revista del Consejo de Colegios Peritos e Ingenieros Tecnicos Industriales [#.htm]
20091002 LAFURA   LA FURA.htm [=.mht] [=.mht] Informatiu de l'Alt i el Baix Penedes
20090624 EVOLUTIO Revista EVOLUTION del Prysmian Club.htm [=.mht] Revista para profesionales del sector electrico [#.htm]