T00  ENGINYERIA .   PREVENCIO   DE   RISCOS :   (general)

[.../ingenieria/t00.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
20100821 INSHT    Fichas Internacionales de Seguridad Quimica FISQ.htm [=.mht] [+.htm] Recopilacion informacion y documentacion [#.htm] [elink.zip]
20100213 EUROSTAT Indicadores EUROSTAT. Economicos.htm [=.mht] Indicador 4.4. Indice de coste de la mano de obra [§.pdf]
20021230 EUROPA   Indicadores EUROSTAT. Calidad de empleo.htm [=.mht] Indicador 14. Numero accidentes por 100000 empleados [§.pdf] [§.pdf] 
20021228 MTAS     Indices MTAS accidentabilidad espania.htm [=.mht] Tablas estadisticas de accidentes
20021224 PROTCIVI Proteccion civil y medio ambiente.htm [=.mht] [+.htm] Recopilacion informacion y documentacion [#.htm] [elink.zip]
20021222 PREVINTE Prevencion Riesgos Laborales.htm [=.mht] Informacion general de actividad preventiva laboral
20021221 PREVWORL Prevencion Riesgos Laborales.htm [=.mht] Informacion y documentacion general de actividad preventiva laboral

COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  
 [§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]