F00  ENGINYERIA .   TERRENY   :   (general)

[.../ingenieria/f00.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
20111208 CNIG     Centro de descargas del Instituto Geografico Nacional.htm [=.mht] Hojas planos MTN25 del IGN (escala 1:25000) [=.txt] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip]
20110721 CNIG     Centro de descargas del Instituto Geografico Nacional.htm [=.mht] Hojas planos MTN50 del IGN (escala 1:50000) [=.txt] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip] [elink.zip]
20110416 DEFENSA  Centro Geografico del Ejercito.htm  [=.mht] Hojas planos SGE50 del CGE (escala 1:50000) [elink.zip] [elink.zip]

COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  
 [§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]