D60   ENGINYERIA. LEGISLACIO INDUSTRIAL. Jurisprudencia CEE: (especific)

[.../ingenieria/d40.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
20130628 TRIBDEHU DTE 5435/2011. Seccion Tercera. Demanda 23651/07. Decision.htm [=.pdf] Indmisibilidad de demanda. Implica haber cumplimentado presentar todos los recursos legales previos
20120322 TRIBDEHU DTE 1983/04/25. Solicitud 8398/78. Decision.htm [=.pdf] Obligatoriedad de abogado. Caso Pakelli de insolvencia (Art.6,3,c de la Convencion)
COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  
[§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]