D30   ENGINYERIA .   LEGISLACIO   INDUSTRIAL .   Espanya :   (especific)

[.../ingenieria/d30.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
20110101 BOE   LListat Sumaris Disposicions Generals BOE 2011.htm [=.mht] (ordenats per data publicacio al BOE) [#. htm]
20100101 BOE   LListat Sumaris Disposicions Generals BOE 2010.htm [=.mht] (ordenats per data publicacio al BOE) [#. htm]
20090101 BOE   LListat Sumaris Disposicions Generals BOE 2009.htm [=.mht] (ordenats per data publicacio al BOE) [§.htm]
20080101 BOE   LListat Sumaris Disposicions Generals BOE 2008.htm [=.mht] (ordenats per data publicacio al BOE) [§.htm]
19870101 BOE   LListat Sumaris Disposicions Generals BOE posteriors a 1987.htm [=.mht] (ordenats per data publicacio al BOE) [§.htm]
18500904 IBERLEX Texte Disposicions Generals relevants legislacion industrial.htm [=.mht] (recopilacio parcial legislacio general cronologica desde 1850 codificada en 5 digits del territori Espanya ordenada por data promulgacio) [#. htm]

COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  
[§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]