A00  ENGINYERIA .   ANUNCIS   D'INTERES   GENERAL :   (general)

[.../ingenieria/a00.htm]   Anar al : [ INDEX ]   A nova finestra: [ INICI  ]   Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] 
 APORTA LA TEVA COL.LABORACIO A LA WEB; DE  "CELING".  Enviala per e-mail a:  celing@celing.net    
 LA TEVA  DONACIO  ES DE MOLTA  AJUDA  PER A TOTHOM 
 Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
 Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)
 ARXIUS en Red Kad i en Red eD2K. Accesibles per protocol Kademlia a traves de programes P2P, clicant\insertant el seu enllas eD2K [elink.???] o per buscar en la Red. Connexio permanent de pujada en cada ordinador a 40 kilobyte per segon (kB/s) per 10 usuaris (transmissio total de 40*3600/1024=140 MB/hora)
20091012 CIVILA  Manifestacio anual dels Castellans (OSG Borbonica) en garantir el "legitimo derecho de conquista" sobre el territori de Catalunya (Art.8 Constitucio).htm [=.mht] [§.mht] Per si algun subdit catala en te dubtes (Carretero, Mora, Puigcercos, Mas,...) veure LO.5/2005-11-17 [§.pdf] (Art.1-2) amb pressupost mes de 8 billons Euros [§.pdf] a carrec de la colona-catalana i "Botifler" professional Carme Chacon
20090913 ELPAIS  A Arenys de Munt, els "Botiflers+Colons\Inmigrants+Indecisos\Cagats" son majoritaris en un 60,06 % de la poblacio (1-(2568/6513))*100 .htm [=.mht] Els de la "OSG Borbonica" supersatisfets de que l'oposicio independestista sigui "sols de paraula" (i no d'obra=>assentaments [§.mht],..) i de que no arribi ni al 40 % de la poblacio
20090907 11SETEMB Manifestacio per abolicio del "Legitimo derecho de conquista": Manifestacio Dret Atodeterminacio 17:00 hores (Plasa Urquinaona, Barcelona).htm [=.mht] [§.pdf] Per posar fi en temps de pau, a les 5 guerres del gobern del territori de Castella contra el de Catalunya (de 1640, 1711, 1846, 1934 i 1936) mitjancant la "expressio de la voluntat popular" a la que s'ha d'allanar la Constitucio [§.pdf] (Preambul 3)
20090630 UN    A Europa en ple segle XXI, les OSG segueixen vulnerant flagrantment els Art. 18 a 21 de la C.I. dels Drets de l'Home de 1948-12-10.pdf [=.pdf] Alegan la imposicio de l'ilicit Conveni de Roma de 1950-11-04 [§.pdf] amb la denigrant complicitat del Tribunal Estrasburg [§.mht] (aixi abans de 1978 a Espanya foren ilegals tots el partits politics, desde PP, PSOE\PSC, ... fins el HB, el HB are retornat desde 2003 al 1978 [§.doc])
20090607 MIR   Un 56% de vots no concordants amb les candidatures implica legislació d'autodeterminacio.htm [=.mht] [§.pdf] [§.pdf] [§.pdf] [§.pdf] Per posar de manifest la real "expressio de la voluntat popular" (Preambul 3 de la Constitucio [§.pdf]) donada la majoria de votants disidents, que no han o pogut elegit el seu representant (Art.23 Constitucio) evidencien que la "OSG Borbonica" es Estat NO DEMOCRATIC (Art.1 Constitucio)
20090514 WIKIPEDI En Dret Natural l'abstencio de mes del 50% en votacions de OSG, es indicador d'ilegitimitat.htm [=.mht] A mes, legitima exercir el "Dret d'Autodeterminacio" [§.mht] i el seu impediment comporta la legitimacio del "Dret de Rebelio" [§.mht]
20090513 WIKIPEDI Deixar clar que el sistema d'Estat Partidocracia no es democrata.htm [=.mht] Esta considerat un degenerat de la Democracia [§.mht] que no pot esser conceptuat com a tal (en democracia d'origen, ni exiteixen els partits politics ni concebile la seva ilegalitzacio [§.pdf])
20090512 WIKIPEDI El regimen Justicialista (legislar y administrar justicia) alegando antiterrorismo pretende ignorar el "Derecho de rebelion".htm [=.mht] Asi la OSG "Borbonica" a la actuacion de ETA [§.mht] tras desconocer tal Derecho, aplica enjuiciarla en su Ley entre las de "Terrorismo" [§.pdf] y lo publicita como "verdad oficial" [§.mht]
20090510 BOE   Les hores-activitat en treball son propies i personals del treballador-consumidor.pdf [=.pdf] Les OSG patrocinan el seu robatori donant cobertura legal per fer-ho amb impostos [§.pdf], interessos [§.pdf], beneficis [§.pdf], rendes [§.pdf], arrendaments [§.pdf] i expropiacio [§.pdf] al amparar el tergiversar\falsejar les valoracions del treball-personal en moneda
20090501 OIT   El "Dret al treball" en Dret Natural exigeix tenir disponibile el consumidor el poder contraprestar amb el seu treball el generat per ell com propi al consumir.htm [=.mht] Així esta consensuat "Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma" (Pablo a Tesalonicenses 2,3,10) [§.mht]
20090427 IDESCAT Sapiga tothom que la macroeconomia es ciencia exacta matematica-estadistica regulable amb "taules input-ouput" actualitzades.htm [=.mht] (cal utilitzar com mesura les hores-activitat. Si s'utilitza moneda, queden falsejades al valorar en rao a la rigides oferta-demanda en que 2 i 2 poden fer 22 o mes)
20090425 WIKIPEDI Son de "dretes" totes les OSG com la del "Estat Borbonic" que prohibexen "l'autodeterminacio".htm [=.mht] Es incomprensible que ERC formi part del "Gobern autonomic de l'Estat Borbonic a Catalunya" en menysprey del "Gobern de Catalunya" [§.tif]
20081231 IDESCAT La colonitzacio del territori de Catalunya al 2008 es ja del 66 %".htm [=.mht] La poblacio nativa es d'uns 2100100 catalans (821100 menys que en 1936) i els colons 4062400 amb una colonitzacio del (100*(1493400+1498200+1050100)/6162500 = 65,5 % i creixent a rao del 192300/any desde 2003
20081119 BOE   Reglamento de eficiencia energetica en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.pdf [=.pdf]
20080822 BOE   Instruccion de hormigon estructural EHE-08.pdf [=.pdf]
20080220 BOE   Convocades eleccions als "xarlatans" de la OSG "Borbonica" a Espanya.pdf [=.pdf] Amb el suport dels periodistes (llepaculs [§.mht]) i dels lletrats (hipocrites [§.mht]). Aixi la OSG, amb engany, alega ser poseedora del 72% de representació a traves dels incauts votants [§.pdf] originaris de Oclocracia [§.mht]
20070913 UN    Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas.htm [=.mht] [§.pdf] 
20070811 VANGUARD Tots sabem que a Xirinacs l'ha matat biologicament la verinosa pena, vergonya i fastic que li produien tants mal companys catalans "cagats-llepaculs" (covards) en un norante i tants per cent.htm [=.mht] (si a mi no m'han matat per dos vegades es perque no tenen botxins, suposo que a la tercera n'en surtiran i diran que m'he suicidat)
20070707 MIR   Resultat votacio eleccions Municipals al territori Catalunya.htm [=.mht] [§.pdf] Dels 5475110 electors censats sols hi han "722653 Botiflers(CIU) 13,1% + 924275+258978 Cagats\Charnegos\Colons(PSC+ICV) 16,8+4,7% + 334771 Caragirats(ERC) 6,2% + 283408+67315 Borbonics(PP+CC) 5,1+1,2% + 404666 Altres 7,3%" (Els Regidors Borbonics, gracias als "caragirats" de ERC representen el 48 % dels electors)
20070520 SCGENEOL Recordar que el toponim Catalunya designa el territori "reserva natural" ocupat de sempre per les persones caracteritzades per parlar "catala".htm [=.mht] (les persones que que no vulguin parlar catala han d'anar a un altre territori i no actuar contra "Dret Natural" [§.mht] en malmetre\colonitzar\degenerar el de sempre reservat per als parlants de catala i la seva cultura)
20070425 MESVILAW Per "Dret Natural" el territori denominat "Catalunya" es la posesio ancestral de les persones denominades "catalans" cartacteritzades per parlar "catala" i haver-se desenvolupt culturalment amb la seva ocupacio.htm [=.mht] (Manifest Basset-Bausset oposat a la OSG "Borbonica" que prete desposeirlos definitivament mitjançant colonitzacio castellana e inmigracio magrebi)
20070106 ISLATORT Un "Estat Justicialista" (legislar i administrar justicia) no es un "Estat de Dret".htm [=.mht] (l'Estat Justicialista o legislador\justiciador [§.mht]\[§.mht] como el en territori de Espanya, es regeix per Lleis-sancio\Tributs-sancio imposats per gangsters [§.mht] mitjancant legalitzar els seus xarlatanes [§.mht] i pistolers [§.mht], en contraposicio al "Estat de Dret" que es regeig per Genetica [§.mht] referenciada amb models bioquimics.htm [=.mht] interpretatius del comportament huma)
20061107 GENCAT  Resultat votacio eleccions al Parlament de Partits Politics del Estat Borbonic a Catalunya.htm [=.mht] Dels 5321274 electors censats sols hi han "935756 Botiflers(CIU) 17,5%" + "796173+282693 Cagats\Charnegos\Colons(PSC+ICV) 14,9+5,3%" + "416355 Caragirats(ERC) 7,8%" + "316222+89840 Borbonics(PP+CC) 5,9+1,6%" + "145069 Altres 2,7%" (El Parlament Borbonic, gracias als "caragitats" de ERC representa el 53 % dels electors)
20060704 BOE   Resultat votacio referendum "Estatut Comunitat Autonomica del Estat Borbonic en Catalunya 2006".pdf [=.pdf] Dels 5310103 electors censats sols l'han ratificat a favor 1899897 (35,7 %) i un no l'han volgut ratificat els 3410206 restants (64,3 %). Intent dels "Partits Politics del Estat Borbonic a Catalunya" de maquillar l'escandalos expoli (amp els seus impostos) en l'economia del territori de Catalunya
20031231 IDESCAT La colonitzacio del territori de Catalunya al 2003 es ja del 56 %".htm [=.mht] La poblacio nativa es d'uns 2367900 catalans (553300 menys que en 1936) i els colons 3101100 amb una colonitzacio del 100*(2929100+61400+19900+13900+16700+62200)/5471200 = 56,7 % i creixent a rao del 46300/any desde 1936
20031027 COGITI  Sentencia recurso al Reglamento de Seguridad contra incendios.htm [=.htm] S.2003-10-27 TS-3aSCA, deja en suspenso la aplicacion de D.786/2001-07-06 [§.pdf]
20021107 PODJUDIC Descarga Plazo prescripcion reclamacion honorarios.xml [=.txt] S.2002-11-07 TS-1aC por M.C. y G.
20020709 PODJUDIC Descarga Plena competencia de los Ingenieros Tecnico Industrial.xml [=.txt] STS.2002-07-09 TS-3aSCA por M.G,N
20001207 DOCE   Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea.htm [=.mht] [§.pdf]
19791109 BOE   Resultat votacio referendum "Estatut Comunitat Autonomica del Estat Borbonic en Catalunya 1979".pdf [=.pdf] Dels 4421965 electors censats sols l'han ratificat a favor 2327038 (52,6 %) i un no l'han volgut ratificat els 2094927 restants (47,4 %). Es substituit el "Gobern de la Republica" del territori de Catalunya per el "Gobern del Estat Borbonic" en la Comunitat Autonomica de Catalunya del territori de Espanya [=.pdf]
19781224 WIKIPEDI Els Reis del territori de Espanya, al-legant "propietat\herencia" i imposant "legislacio" degradan a subdits a tots els seus habitants.htm [=.mht]
19781223 WIKIPEDI El "Dret Natural" requereix que els 1.400.505 votants contraris a la "Constitucio 1978" (5,2%) puguin disposar de territori "Reserva no Constitucional" on viure.htm [=.mht] Al territori de Catalunya per "Reserva no Constitucional" [§.mht] li correspondia un 137845*100/4398173=3,1%
19781222 BOE   Resultat votacio referendum "Constitucio Espanyola 1978".pdf [=.pdf] [§.mht] amb implantacio de la OSG "Borbonica" al territori d'Espanya i la consequent desconsideracio de les seves persones naturals a subdits [§.mht] del Rey [§.mht] Borbon
19771005 BOE   Restabliment de la Generalitat de la Republica a Catalunya. DL.41/1977-09-29.pdf [=.pdf] (al quedar derogada la L.1938-08-04 i els seus efectes)
19760910 ELPAIS  El 11 de septiembre y el derecho de conquista.htm [=.mht] 
19661216 UN    Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.htm [=.mht] R(UN).2200/1966-11-16 [§.pdf]
19481210 UN    Carta internacional de los Derechos del Hombre.htm [=.mht] [§.pdf]
19390401 WIKIPEDI Ultima "Ocupacio Militar" del territori de Calalunya Sud (quinta guerra dels de Castella contra els de Catalunya). Amb represalia, en uns 110000 Consells de Guerra amb 3500+3500 afusellats+morts-en-preso i cap a 200000 exiliats.htm [=.mht] [§.mht] [§.mht] Als territoris ocupats els es aplicable el Art.2 i 4 de la Carta de Naciones Unidas [§.mht] R(UN).217/1948-12-10 [§.pdf] i el el Art.47 del Quart Conveni de Ginebra [§.mht] T(CDECI).1949-08-12 que prohibexen de forma explicita l'annexio de territoris mitjansant l'us de la forsa
19361231 IDESCAT La poblacio nativa del territori de Catalunya era d'uns 2921216 catalans.htm [=.mht]
19341006 BOE   Proclamacio del Estat Catala. Quarta guerra dels de Castella contra els de Catalunya.tif [=.tif]
19310714 GENCAT  Proclamacio del Estatut de Catalunya.pdf [=.pdf] Refrendat [§.mht] pels catalans el 2 agost 1931. Dels electors censats el van ratificat a favor el 75 %
19310414 XTEC   Proclamacio de la Republica Catalana.htm [=.mht]
18470216 WIKIPEDI Assalt a Cervera i Guerra dels Matiners. Tercera guerra dels de Castella contra els de Catalunya. Acaba perdent-la els partidaris carlins, que reculen a la Catalunya Nord.htm [=.mht]
17160116 LLIBREVE Decreto Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Catalunya establecido por Felipe V (impone la lengua castellana, unica y oficial en la Catalunya Sur).htm [=.mht] [§.pdf]
17150527 WIKIPEDI Primera "Ocupacio Militar" del territori de Catalunya Sud (segona guerra dels de Castella contra els de Catalunya). Amb intimidacions, com la detencio, deshonor, judici, tortura, execucio, deshonra i deshumanitzacio dels heroics General Moragues, Capita Descatllar, Bac de Roda,.. .htm [=.mht] [§.mht] [§.mht]
17140918 11SETEMB Capitulacio dels Catalans de Cardona al exercit Castella de Felip V.pdf [=.pdf]
17140912 11SETEMB Capitulacio dels Catalans de Barcelona al exercit Castella de Felip V.pdf [=.pdf]
17140626 EDU365  Tractat de Utrecht entre Felip V i els Anglesos (pactan la renuncia dels Anglesos a defensar als Catalans).htm [=.mht] [§.pdf]
17140306 WIKIPEDI Tractat de Rastatt entre el Fances Luis XIV i el Autriac Carles VI (pacten continui el frances Felip V com rei de Castella i com adjudicatari del territori de Catalunya Sur).htm [=.mht] [§.pdf]
17050620 WIKIPEDI Pacte de Genova entre els Catalans i els Anglesos (per la defensa del catalans contra l'ocupacio per Felip V).htm [=.mht] [§.pdf]
17001101 WIKIPEDI Mort de Carles II i Guerra de Successio Espanyola entre el frances Felip V i l'autriac Carles VI. Segona guerra dels de Castella contra els de Catalunya.htm [=.mht] 
17000402 CATANORD Edicte de Lluis XIV (imposa la llengua francesa, unica i oficial en la Catalunya Nord).htm [=.mht] [§.jpg]
16740402 WIKIPEDI Primera "Ocupacio Militar" del territori de Catalunya Nord. Guerra dels Angelets (primera guerra dels de Franca contra els de Catalunya). Amb intimidacions, com la detencio, deshonor, judici, tortura, execucio, deshonra i deshumanitzacio dels heroics Manuel Descatllar, Francesc Puig,...htm [=.mht]
16601112 WIKIPEDI Tractat de Llivia entre els de Franca i els de Castella.htm [=.mht] La vila de Llivia en la Catalunya Nord queda per els de Castella [§.pdf]
16591107 WIKIPEDI Tractat dels Pirineus entre els de Franca i els de Castella. Acorden quedarse el territori de Catalunya y com repartir-lo (la part Nord per Lluis XIV de Franca y la Sud per Felip IV de Castella).pdf [=.mht] [§.pdf] [§.pdf]
16400907 350ANYS Pacte de Ceret amb els de Franca i Primera Republica Catalana. Primera guerra dels de Castella contra els de Catalunya.htm [=.mht] [§.mht] [§.gif]
11620806 WIKIPEDI Mort de Ramon Berenguer IV. Ultim compte natural de catalunya.htm [=.mht]. Al-legant la "Propietat\Herencia" [§.pdf] i "Legitimo-derecho-conquista" [§.pdf] (en "Dret Natural" [§.mht] inconcebible) els seus descendents Castellans han guerrejat sempre contra els Catalans per vilment apropiar-se i veladament (mitjancant l'encobriment i maquillatge) colonitzar [§.mht] el seu "territori-vital" [§.mht] de Catalunya Sud per fer-sel "tributari" (robar el treball dels seus habitants amb impostos i empreses filials)
04150201 WIKIPEDI El rei dels visigots Ataulf ocupa Barcelona [=.mht] S'inicia l'ocupacio de tot el territori de la Peninsula Iberica per els rics visigots en substitucio dels "invasors romans" 
04100824 WIKIPEDI Saqueix de Roma per el rei dels visigots Alaric I, acompanyat del seu cunyat Ataulf.htm [=.mht] Pot considerar-se al rei visigot Alaric I con el primer "gran ric" historic

COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  
 [§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING
 Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]