APORTA TU COLABORACION A LA WEB DE "CELING" enviala por e-mail a celing@celing.net
Ir a . . [ INDEX ] . . a nueva ventana. [ INICIO ] . ultima actualizacion [20030513]
http://www.gencat.net/mediamb [MEDIAMB-.WWW]  
FECHA   TAMANO REFERENCIA                          
20030515  76211 Taula de Entitats Ambientals de Control -EAC- acreditades per Generalitat.htm
20030515  5841 Comunicació prèvia d'actuacions a la Unitat d'Acreditació.htm
20030516 119457 Criteris per la realització d'un control inicial.pdf
20011127  52363 Comunicacions, capacitació, protocols mostreig i/o determinació de contaminants, etc.htm
20011127  2588 Documentar informe avaluació ambiental a verificar.htm
20030515 136830 Tarifes ECA de EAC preus comunicats.pdf
20030516  47508 Direccio ECA de EAC.pdf
20030516  18872 Taula de Entitats Verificacio/Verificacors Ambientals -EVA- acreditats per ENAC o altres.htm
20011127  21504 Model sol.licitud autoritzacio ambiental.doc
20011127  12135 Model sol.licitud autoritzacio ambiental.pdf
20030515 134886 Tarifes ICICT de EAC preus comunicats.pdf
20030516  47302 Direccio ICICT de EAC.pdf
20011127  21504 Model sol.licitud llicencia ambiental.doc
20011127  12127 Model sol.licitud llicencia ambiental.pdf
20030515 829952 Model Informe Avaluacio Ambiental activitats industrials, energètiques i de gestió de residus.doc
20030515 163719 Instruccio Tecnica IT001 per acceptacio comunicacio a Unitat Acreditacio de proposta actuacio EAC.pdf
20030515  72704 Model comunicacio a Unitat Acreditacio de proposta actuacio EAC.doc
20030515  71680 Model comunicacio a Unitat Acreditacio de proposta actuacio EVA.doc
20030515 1079222 Guia per realitzacion/verificacio Avaluacio Ambiental activitats industrial, energètiques i de gestió de residus.pdf
20030515 522769 Guia per realitzacion/verificacio Avaluacio Ambiental activitats ramaderes.pdf
20011127  23040 Model sol·licitud autorització o llicència ambiental.doc
20030514  32768 Mapa web mediambient Generalitat Catalunya.htm
20030514  32768 Model documentat i verificat evaluacio ambiental.htm
20030514  15959 Model d'informe d'avaluació ambiental i guies interpretatives.htm
20011127  4006 Model sol·licitud legalitzacio antivitats sense autorització o llicència ambiental.htm
20030516 328483 Municipis amb ordenança municipal reguladora IIAA aprovada.htm
20030512  40119 Document d'avaluació ambiental, segons la Llei 3/1998 de IIAA.pdf
20030516  4721 Verificar un document d'avaluació ambiental.htm
20030512 566272 Model Informe Avaluacio Ambiental activitats ramaderes.doc
20030512  34505 Criteris sobre canvi substancial en desenvolupament activitats economiques.pdf
Ir a . . [ INDEX ] . . a nueva ventana. [ INICIO ]