APORTA LA TEVA COLABORACIO A LA WEB DE "CELING". Enviala per e-mail a: celing@celing.net Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ] . . [ingenieria/d0020030101dogc/dogc] Actualitzat el mm/dd/aaaa: [ ] D3-.   ENGINYERIA .   LEGISLACIO   INDUSTRIAL .   Espanya :   (especific) DESCARREGABLES   DOCUMENTACIO   WEB   DOGC   (informacio administrativa i tecnica) http://www.gencat.cat/dogc [ DOGC ] Boletin Oficial del Estado español 20080808CA1 LLEI 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 20080808SE5 LLEI 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. 20080808SU1 ORDRE ECF/389/2008, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l'àmbit de formació i difusió en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2008. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2517/2008, de 14 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Quart i de Fornells de la Selva. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2511/2008, de 14 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Montblanc i de Pira. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2520/2008, de 14 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Santa Margarida de Montbui i de Santa Maria de Miralles. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2521/2008, de 14 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Montagut i Oix i de Sant Jaume de Llierca. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2518/2008, de 15 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Tagamanent i de Cànoves i Samalús. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2519/2008, de 15 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Llagostera i de Caldes de Malavella. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2512/2008, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Montblanc i de Mont-ral. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2513/2008, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sarral i de les Piles. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2514/2008, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Maià de Montcal i d'Esponellà. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2516/2008, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vilalba Sasserra i de Llinars del Vallès. 20080808ADL RESOLUCIO GAP/2515/2008, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Porqueres i de Canet d'Adri. 20080808REP RESOLUCIO JUS/2510/2008, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 16 de juliol de 2008 de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, que es dicta en el recurs governatiu interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Sitges. 20080808SU1 RESOLUCIO TRE/2509/2008, de 4 d'agost, per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació de la certificació i justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa per a l'execució de plans de formació contínua sectorial d'acord amb la Resolució TRE/3170/2007, de 10 d'octubre. 20080710 DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, pàg. 34378, de 2.5.2008). DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ Servei Català de Trànsit RESOLUCIÓ IRP/2162/2008, de 27 de juny, de modificació de la Resolució IRP/1434/2008, de 8 de maig, per la qual es convoca un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor/a de formació viària. RESOLUCIÓ IRP/2161/2008, d'1 de juliol, per la qual es modifica la Resolució IRP/1349/2008, de 29 d'abril, per la qual s'estableixen mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2008. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES DECRET 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. RESOLUCIÓ GAP/2164/2008, d'1 de juliol, d'aprovació d'un augment de la subvenció per al finançament del projecte de l'actuació núm. 2006/875, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2006. RESOLUCIÓ GAP/2165/2008, de 2 de juliol, d'aprovació d'un augment de la subvenció per al finançament del projecte de l'actuació núm. 2006/188, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2006. RESOLUCIÓ GAP/2166/2008, de 2 de juliol, d'aprovació d'un augment de la subvenció per al finançament del projecte de l'actuació núm. 2006/246, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2006. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DECRET 139/2008, de 8 de juliol, pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central. EDICTE de 25 de juny de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Mollet del Vallès. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi del Papiol. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Cervelló. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Tiana. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Polinyà. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Martorell. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Celoni. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort. EDICTE de 2 de juliol de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Súria. EDICTE de 3 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Andreu de Llavaneres. DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DECRET 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5250, pàg. 81323, de 4.11.2008). DEPARTAMENT DE TREBALL ORDRE TRE/335/2008, de 4 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja d'avions que duu a terme l'empresa FCC Medio Ambiente, SA, al centre de treball de l'aeroport del Prat de Llobregat. RESOLUCIÓ TRE/2151/2008, de 9 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Skis Rossignol de España, SLU, per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 0804011). RESOLUCIÓ TRE/2152/2008, de 30 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 7900815). RESOLUCIÓ TRE/2153/2008, de 7 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Servitar, SL (codi de conveni núm. 0810892). RESOLUCIÓ TRE/2154/2008, de 2 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Castellblanch, SA (codi de conveni núm. 0800442). RESOLUCIÓ TRE/2155/2008, de 2 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Segura Viudas, SA (codi de conveni núm. 0803812). RESOLUCIÓ TRE/2156/2008, de 2 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Segura Viudas, SA (codi de conveni núm. 0803812). RESOLUCIÓ TRE/2157/2008, de 3 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa René Barbier, SA (codi de conveni núm. 0803632). RESOLUCIÓ TRE/2158/2008, de 13 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial de l'IPC per a 2007 del Conveni col·lectiu per al sector d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles (codi de conveni núm. 7901575). RESOLUCIÓ TRE/2159/2008, de 13 de juny, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona per al període de l'1.6.2007 al 31.5.2009 (codi de conveni núm. 1700055). DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca RESOLUCIÓ IUE/2160/2008, de 25 de juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria dels premis "Com és un científic o una científica?" per a l'any 2008. 20060721SE4 LLEI 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial. 20060721OR1 DECRET 293/2006, de 18 de juliol, de modificació del Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic. 20060721SE4 DECRET 294/2006, de 18 de juliol, pel qual s'autoritza a l'Ajuntament de Lleida la dispensa de l'obligació de prestar el servei mínim de prevenció i extinció d'incendis i s'aprova el traspàs de serveis, mitjans i recursos de l'esmentat servei a la Generalitat. 20060721PR2 DECRET 296/2006, de 18 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2006-2007. 20060721TR2 DECRET 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua. 20060721SU1 ORDRE PRE/360/2006, de 5 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre PRE/178/2006, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar la cultura, la llengua i la identitat catalanes dins el seu àmbit lingüístic. 20060721SU1 ORDRE PRE/359/2006, de 6 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre PRE/205/2006, de 12 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya. 20060721SU1 ORDRE PRE/358/2006, de 6 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre PRE/180/2006, d'11 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya. 20060721SU1 RESOLUCIO PRE/2388/2006, d'11 de juliol, de convocatòria per a la concessió del Premi Joventut corresponent a l'any 2006. 20060721TE1 EDICTE de 26 de juny de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Roda de Ter. 20060721TE1 EDICTE de 6 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de les Masies de Roda. 20060721TE1 EDICTE de 6 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de l'Albi. 20060721TE1 EDICTE de 10 de juliol de 2006, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Vilassar de Mar. 20060721TE1 EDICTE d'11 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Masquefa. 20060721TE1 EDICTE d'11 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Pere Sallavinera. 20060721TE1 EDICTE d'11 de juliol de 2006, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi del Papiol. 20060721TE1 EDICTE de 13 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Celoni. 20060721TE1 EDICTE de 13 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Celoni. 20060721TE1 EDICTE de 17 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Celoni. 20060721ADL RESOLUCIO GAP/2382/2006, de 4 de juliol, relativa a la delimitació entre els municipis dels Torms i de Juncosa. 20060721EN1 RESOLUCIO EDU/2392/2006, de 12 de juliol, per la qual s'autoritzen plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2006-2010. 20060721PR2 RESOLUCIO EDU/2395/2006, de 6 de juliol, per la qual s'amplia l'import màxim a liquidar en concepte de preus públics per matrícula en programes de doctorat, tutela de tesi i per als cursos de formació del personal experimentador en animals, per la formació de personal investigador, i d'ajuts per contractar personal, per l'any 2005. 20060721SU1 RESOLUCIO EDU/2391/2006, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de renovació de beques en el marc de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a programes de doctorat de les universitats catalanes en àrees de ciències socials i humanitats (ADQUA). 20060721SA2 DECRET 298/2006, de 18 de juliol, pel qual es regula la Xarxa d'Hemoteràpia i es crea el Sistema d'Hemovigilància a Catalunya. 20060721SEA DECRET 299/2006, de 18 de juliol, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Aitona. 20060721SEA DECRET 300/2006, de 18 de juliol, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Seròs. 20060721PR2 ORDRE ARP/362/2006, de 14 de juliol, per la qual s'aproven els preus públics del Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 20060721SU1 ORDRE ARP/363/2006, de 17 de juliol, per la qual es desenvolupen les bases reguladores dels ajuts per al foment i desenvolupament del sector equí, i es convoquen els corresponents a l'any 2006. 20060721SU1 ORDRE ARP/361/2006, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts plurianuals per al foment de la modernització, la intercooperació i la concentració de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, i es convoquen els corresponents a l'any 2006. 20060721SE4 ORDRE TRI/364/2006, de 17 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial d'inspecció tècnica de vehicles que presta a la població l'empresa Applus Iteuve Technology, SL. 20060721SU1 RESOLUCIO TRI/2379/2006, de 13 de juny, d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució d'una instal·lació elèctrica (exp. 05/35362). 20060721OBP RESOLUCIO TRI/2410/2006, de 30 de juny, d'autorització administrativa i aprovació del Projecte d'execució d'una instal·lació elèctrica al terme municipal de Lleida (exp. 00006973/06, ref. A-9916-RSE). 20060721OR1 DECRET 302/2006, de 18 de juliol, de modificació parcial de l'estructura de la Secretaria de Famílies i d'Infància del Departament de Benestar i Família. 20060721OR1 DECRET 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s'assignen al Departament de Medi Ambient i Habitatge els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura. 20060721MEA RESOLUCIO MAH/2385/2006, de 8 de maig, de modificació de la Resolució MAH/2386/2005, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les estacions de servei i a les unitats de subministrament. 20060721MEA RESOLUCIO MAH/2405/2006, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de parc eòlic Pujalt, als termes municipals de Calonge de Segarra, Pujalt i Veciana (exp. BL 20030312). 20060721MEA RESOLUCIO MAH/2406/2006, de 5 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del projecte del parc eòlic Turó del Magre, als termes municipals de Veciana, Argençola, Copons i Sant Guim de Freixenet (exp. BL 2005 0056/LL 2003 0222). 20060721MEA RESOLUCIO MAH/2403/2006, de 7 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de Millora general. Desdoblament de la C-14, PK 10,500 al 21,000. Tram: Reus-Alcover, als termes municipals de Reus, la Selva del Camp i Alcover. 20060721SEG RESOLUCIO MAH/2384/2006, de 12 de juliol, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2006-2007 en tot el territori de Catalunya. 20040826OR1 DECRET 358/2004, de 24 d'agost, de creació de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut. (Pàg. 15973) 20040826OR1 DECRET 359/2004, de 24 d'agost, de creació de l'oficina de la Generalitat de Catalunya a Paris amb la denominació Maison de la Catalogne. (Pàg. 15973) 20040826OR1 DECRET 360/2004, de 24 d'agost, de modificació del Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifica l'estructura orgànica de l'Institut Català de la Dona. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005). (Pàg. 15974) 20040826OR1 DECRET 361/2004, de 24 d'agost, de creació del Consell Social per al Desenvolupament Sostenible, i de modificació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. (Pàg. 15974) 20040826TIA DECRET 365/2004, de 24 d'agost. Estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals. (Pàg. 15996) 20040826PRA DECRET 363/2004, de 24 d'agost. Regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. (Pàg. 15996) 20040826SA3 RESOLUCIÓ TRI/2275/2004, de 2 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Eurohueco, SA (centre de treball de Castellbisbal), per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 0806882). (Pàg. 16002) 20040826SA3 RESOLUCIÓ TRI/2276/2004, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Meypack, SA (centre de treball de la província de Barcelona), per als anys 2004-2007 (codi de conveni núm. 0810802). (Pàg. 16025) 20040826SA3 RESOLUCIÓ TRI/2277/2004, de 15 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Euro Depot España, SA, per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 0812702). (Pàg. 16033) 20040826SA3 RESOLUCIÓ TRI/2278/2004, de 17 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Manufacturas de Monturas, Paraguas y Similares, SA, per al període 1.5.2004-30.4.2008 (codi de conveni núm. 0802932). (Pàg. 16034) 20040826SA3 RESOLUCIÓ TRI/2279/2004, d'1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'IPC per al període d'1 d'abril de 2002 a 31 de març de 2005 del Conveni col·lectiu de treball de comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 7900085). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4349, pàg. 7522, de 23.3.2005). (Pàg. 16037) 20040826SA3 RESOLUCIÓ TRI/2280/2004, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Urbaser, SA (servei de neteja viària de Vilafranca del Penedès), per a l'any 2004 (codi de conveni núm. 0812761). (Pàg. 16037) 20040826SA3 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRI/1802/2004, de 4 de maig, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per al 2004 (codi de conveni núm. 1700585) (DOGC núm. 4165, d'1.7.2004, pàg. 12614). (Pàg. 16038) 20040826SEA DECRET 364/2004, de 24 d'agost, pel qual es declaren zona d'actuació urgent els terrenys forestals afectats per l'incendi forestal de l'any 1998 a les comarques del Solsonès, la Segarra, el Bages i l'Anoia. (Pàg. 16038) 20030129 DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DECRET 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes. (Pàg. 1613) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] DEPARTAMENT DE CULTURA RESOLUCIÓ CLT/90/2003, de 20 de gener, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3836, pàg. 4583, de 5.3.2003). (Pàg. 1614) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DECRET 22/2003, de 21 de gener, de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari. (Pàg. 1617) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES EDICTE de 9 de gener de 2003, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 95/372. (Pàg. 1618) EDICTE de 9 de gener de 2003, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referents al municipi del Perelló. (Pàg. 1618) EDICTE de 10 de gener de 2003, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Sant Jaume d'Enveja. (Pàg. 1621) EDICTE de 17 de gener de 2003, sobre diversos acords de la Comissió Territorial de Urbanisme de les Terres de l'Ebre referents al municipi del Perelló. (Pàg. 1621) EDICTE de 22 de gener de 2003, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Menàrguens. (Pàg. 1622) EDICTE de 22 de gener de 2003, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Tàrrega. (Pàg. 1623) EDICTE de 22 de gener de 2003, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referents al municipi de Solsona. (Pàg. 1635) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME RESOLUCIÓ TIC/3907/2002, de 20 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del cava i vins escumosos per a l'any 2002 (codi de conveni núm. 7900755). (Pàg. 1635) CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TIC/417/2002, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003 (DOGC núm. 3786, pàg. 22429, de 20.12.2002). (Pàg. 1637) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DECRET 23/2003, de 21 de gener, pel qual s'inclou l'espai Castell-Cap Roig en el Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i es modifiquen els límits de l'espai Muntanyes de Begur. (Pàg. 1637) RESOLUCIÓ MAB/85/2003, de 15 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 24 de desembre de 2002, de delegació de competències sancionadores a diversos ajuntaments en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Pàg. 1638) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ ORDRE UNI/31/2003, de 21 de gener, per la qual es modifica el termini establert en la base 17 de l'Ordre de 7 de febrer de 2001, per la qual, en el marc del Pla gencat form@tic, s'aproven les bases que han de regir els programes de màster d'aprofundiment i capacitació en tecnologies de la informació i de la comunicació i els ajuts per al finançament de les despeses derivades de l'elaboració del seu material didàctic i de suport, i es procedeix a la seva convocatòria. (Pàg. 1638) 20020321 Departament de la Presidència LLEI 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3642, pàg. 9246, de 24.5.2002 i en el DOGC núm. 3677, pàg. 12782, de 15.7.2002). (Pág. 5053) RESOLUCIÓ PRE/552/2002, de 28 de febrer, per la qual es deneguen les sol·licituds d'indemnització sol·licitades a l'empara del Decret 288/2000, de 31 d'agost (DOGC núm. 3221, de 7.9.2000). (Pàg. 5089) CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20151, de 31.12.2001). (Pàg. 5091) Institut Català de la Dona RESOLUCIÓ PRE/535/2002, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a la composició dels jurats qualificadors dels Premis Equitat-Diferència entre homes i dones i als veredictes que han emès. (Pàg. 5093) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ORDRE ARP/77/2002, de 18 de març, per la qual es declara un nou focus de pesta porcina clàssica i s'estableixen les zones de protecció i de vigilància. (Pàg. 5093) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Indústria, Comerç i Turisme CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de 24 d'octubre de 2001, per la qual s'atorga a l'empresa Terranova Energy Corporation, SA, l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte d'execució i la declaració d'utilitat pública del Parc Eòlic Tortosa i de les instal·lacions elèctriques d'interconnexió al terme municipal de Tortosa (exp. 96/535) (DOGC núm. 3531, pàg. 19006, d'11.12.2001). (Pàg. 5095) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ORDRE UNI/79/2002, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir els programes del màster d'aprofundiment i capacitació en tecnologies de la informació i de la comunicació i els ajuts per al finançament de les despeses derivades de l'elaboració del seu material didàctic i de suport i se'n fa la convocatòria per al curs 2002-2003. 20011219 Tribunal Constitucional RECURSOS d'inconstitucionalitat núm. 2035/1993 i 2038/1993 (acumulats), promoguts, respectivament, pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de la Generalitat Valenciana, pel que fa a determinats articles de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació (sentència). (Pàg. 19345) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Presidència de la Generalitat DECRET 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet. (Pàg. 19345) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Economia i Finances RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2001, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 6 de novembre de 2001, de cessió gratuïta de l'ús a favor de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí d'una finca propietat de la Generalitat de Catalunya. (Pàg. 19347) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament de Sanitat i Seguretat Social DECRET 325/2001, de 4 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Programa pilot de vacunació antihepatítica A+B. (Pàg. 19348) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament de Política Territorial i Obres Públiques EDICTE de 12 de desembre de 2001, sobre uns acords de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona referents al municipi del Vendrell. (Pàg. 19348) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ORDRE de 4 de desembre de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per dotar de serveis d'abastaments bàsics per a l'economia i la població rural, i per a la renovació i el desenvolupament de pobles i la protecció i la conservació del patrimoni rural, i es convoquen els corresponents a l'any 2002. (Pàg. 19349) RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2001, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agrària en la seva convocatòria de l'any 2001. (Pàg. 19350) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament de Treball ORDRE de 13 de novembre de 2001, per la qual es modifica l'Ordre de 25 de setembre de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el Programa d'ajuts per a la inserció laboral de les persones acollides a la renda mínima d'inserció mitjançant empreses i entitats col·laboradores, i s'obre la convocatòria per al 2002. (Pàg. 19351) RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per als anys 2000-2003 (codi de conveni núm. 0806962). (Pàg. 19352) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Indústria, Comerç i Turisme RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2001, per la qual s'atorga a l'empresa Gas Natural SDG, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte pel subministrament i distribució de gas natural a la zona dels termes municipals de Montblanc i l'Espluga de Francolí (ref. XDF-107). (Pàg. 19358) CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 23 d'octubre de 2001, per la qual s'atorga a l'empresa Gas Natural, SDG, l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte d'execució i la declaració d'utilitat pública de les obres per al subministrament de gas natural al terme municipal de l'Ametlla del Vallès (DOGC núm. 3516, pàg. 17418, de 19.11.2001). (Pàg. 19358) [Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici || Generalitat de Catalunya] Departament d'Interior ORDRE de 13 de desembre de 2001, de modificació de l'article 4 de l'Ordre de 26 de març de 1999, de modificació del percentatge de distribució de premis i de supressió i creació dels valors facials de cartons en el joc del bingo. Fins 1996 A Sumaris DOGC anteriors COL.LABORA i tots ens en beneficiarem  [§] Informacio facilitada per colaboradors i disponible en arxius de CELING Anar al : [ INDEX ] . . A nova finestra: [  INICI  ]